„Православният комунизъм”, насаждан от Русия, ерозира сърцето на Православните църкви

Богословски и геостратегически измерения - до къде се простира православната църковност и от къде започва политиката в Русия, Черноморския регион и Югоизточна Европа

Ще позволим ли на синодалните старци да извършат национално предателство?

Македонската православна църква (МПЦ) ще бъде призната. От начина, по който се случи това ще зависи нейният характер во веки веков!