Николай Ненчев: Младите ще напуснат страната, ако трябва да се явяват на наборна военна служба

Николай Ненчев

Николай Ненчев

Младите хора ще напуснат страната, ако отново бъде въведена наборна военна служба, както предлагат от ВМРО и министър Красимир Каракачанов. За това предупреждава бившият  военен министър Николай Ненчев. Ето и целия му коментар:
„Откраднаха четири милиарда от КТБ! Краде се от всичко по много! Пари за отбрана, естествено – няма! И сега, децата ни трябва да платят сметката!
И още:
- Нецелесъобразно е въвеждането на задължителна наборна военна служба, предвид невъзможността за осигуряване на качествено изпълнение на възложените мисии и задачи на въоръжените сили, поддържането на необходимите отбранителни способности за изпълнение на съюзните задължения, както и осигуряване на непосилни допълнителни финансови ресурси. - Въвеждането на наборна военна служба на доброволен принцип ще изисква значителни допълнителни финансови ресурси и би бил приложим единствено за определени длъжности (извън състава на декларираните военни формирования), свързани с изпълнение на задачи по мисиите отбрана на страната и оказване помощ на населението. - Възложените мисии и задачи на МО, както и поддържането на изградените отбранителни способности на необходимото ниво ще се изпълняват най-качествено и ефективно при комплектуване на въоръжените сили с професионални военнослужещи. Попълване на длъжностите некомплект по този вариант ще изисква осигуряването на най-малко допълнителни финансови ресурси. Средства за издръжка на един кадрови военнослужещ за месец: - за основна месечна заплата – 680 лв. - допълнително възнаграждение за специфични условия на труд - 15% (121.20 лв.) - държавно обществено осигуряване - 321, 63 лв. - здравно осигуряване - 55,94 лв. - порцион - 120 лв. Всичко 1298,77 лв. за един кадрови войник на месец. 2. Средства за издръжка на един наборен военнослужещ за месец: - за основна месечна заплата – 420 лв. - здравно осигуряване – 18,48 лв. - логистично осигуряване (квартирен инвентар за първоначално оборудване, вещево, храна, медицинско осигуряване, отопление, къпане, пране, снаряжение) (9317 лв. за 12 мес.) - 776,41 лв. - определяне годността за военна служба (200 лв. за 12 мес.) - 16,67 лв. - военна подготовка и бойно сглобяване (12053 лв. за 12 мес.) - 1004,42 лв. (Стойността на това перо зависи от различните специалности. Заложеното е за най-популярните длъжности. Цифрата може и да бъде значително по-голяма.) Всичко 2235,98 лв. за един наборен войник на месец. Съгласно статистиката на МО при въвеждане на задължителна наборна военна служба, от един набор можем да очакваме около 20 - 25 хиляди младежи и девойки на година, които са годни за наборна военна служба. И тогава и сега позицията ми остава непроменена! Много млади хора биха напуснали страната ни пред перспективата да се явяват на наборна военна служба. Предлаганите 6 месеца са крайно недостатъчни за подготовка, а ние се нуждаем от една критична маса обучени войници във всеки един момент. Идеята е практически неосъществима, тъй като липсва инфраструктура за настаняване, липсват финансови средства за ежедневна издръжка, както и за облекло, бойна техника и снаряжения. Народното събрание промени конституцията и отмени наборната военна служба, считано от 1 януари 2008 г. Убеден съм, че мотивите за това решение остават валидни и днес и не е необходима нова промяна на конституцията. Българските граждани, които имат желание могат да преминат първоначанлна и/или специална военна подготовка на доброволен принцип. В този смисъл усилията ни трябва да се насочат по-скоро към осигуряване на повече средства за доброволната подготовка, така че всички, които искат да могат да преминат такава подготовка”.