Актьор и недоучил богослов забърка патриарха и Св.синод в неканонична пиеса

Майсторът на коктейли - мелнишкият епископ Герасим, прави църковна кариера, но не по Устава на БПЦ

Епископ Герасим

След смъртта на Митрополит Дометиан (1932-2017) не само във гр. Видин, но и из църковните среди в страната все по-нетърпеливо се очаква провеждането на избора за нов Видински митрополит. Какво толкова има интересно в този избор: Видинска епархия обхваща територията на най – бедната и най-обезлюдената част от Европейският съюз. В този случай най–интересен е профилът на един от епископите, които Светият синод постави в списъка на достойните (достоизбираемите) за избор епископи за овакантилия митополитски престол - Мелнишки епископ Герасим. Заради длъжността която заема - Главен секретар на Св. Синодq той неофициално е и в позиция на „полпозишън” пред останалите епископи, които също влезнаха в драфта. Няма как да е друго яче, защото до сега в историята на нашата църква 95% от епископите, заемали този пост, в последствие са избирани и за митрополити. Защо обаче, се спираме точно на него? Защото, четейки неговата автобиография  прави силно впечатление, че  църковната му кариера, започнала само преди 8 г., е един 

супер-гигантски слалом

между членовете (каноните) на Устава (Конституцията) на Българската Православна Църква (БПЦ)!

Член/канон 71, ал. 2 от Устава/Конституцията на БПЦ (УБПЦ) гласи: „Главният секретар трябва да бъде духовно лице с висше богословско образование и достатъчна църковна подготовка”. Според категоричното и точно указание на посочения член, наличието на завършено богословско образование е залегнало  в т. VIII, ал.1, стр.5 като първо и най-важно изискване в длъжностната характеристика за духовното лице, заемащо длъжността Главен секретар на Св. Синод: „Изисквания за заемане на длъжността – Образователни изисквания за длъжността: висше богословско – бакалавърска степен”. Тоест длъжностната характеристика е направена точно, просто няма как да бъде друго яче, както е по изискването на УБПЦ. 
Четейки биографията на Мелнишки Епископ Герасим, настоящ главен секретар на Св. Синод, научаваме, че е завършил бакалавър в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”. Там обаче и дума не се споменава, че преди да надене расото е бил майстор на коктейли в бар на сточен коктейл. От биографията става ясно още, че на 09.12. 2009 г. е подстриган за монах, а през 2012 г, е пратен от Светия Синод да специализира в Москва. И толкоз. Никъде не се споменава, обаче, че не е успял да се дипломира, след като през 2014 г. е приключил семестриално двугодишният срок на неговото обучение. Нищо скандално не би имало в това, ако Герасим бе изпратен в някой манастир, а не бе избран на 17.09.2014 г. за главен секретар от Светият Синод в нарушение с вече цитираният по горе чл. 71, ал. 2 от УБПЦ. Специализирал не значи, че се е дипломирал, тоест завършил успешно своето следване. Апропо, че има завършено „висше богословско образование”, както са изискванията на каноните от  УБПЦ за заеманата от него длъжност в Патриаршията и последвалата по-късно негова епископска хиротония. Разбира се, може само да гадаем как е протекла неговата специализация в Москва и какво е специализирал, тоест академично надграждал,  без да е завършил поне основополагащата четири годишна бакалавърска богословска програма. 

От медиите научаваме, че на 16.06.2017 г. Епископ Герасим е защитил магистратура в Москва на тема „Подворията на Поместните православни църкви в Москва”. Тоест най –после, три години след като е завършила двугодишната му специализация, той се е дипломирал. Което разбира се не санира петте нарушенията на Устава от страна на Патриарх Неофит и Митрополитите членове на Св. Синод, които те са направили за да лансират кариерата на Герасим, докато го чакат най-после да се дипломира. Ако сега скандално известната Калинка от „Фонд земеделие” представи диплома за завършено висше образование означава ли, че министърът на земеделието е длъжен да я възстанови на работа като директор на фонда? 
Първото нарушение, както вече казахме е при избора му за гл. секретар. Второто и третото в нарушение на чл. 83, ал.2, т.4 от УБПЦ: „кандидатът за епископ трябва да има следните качества: „да има висше богословско образование и да е прослужил в клира най-малко 10г.”  Той не отговаря нито на първото, нито на второто (7 г. и 5 дена в деня на избора).  Последните две са когато синодът на два пъти го поставят в списъка, съгласно с чл. 85, ал.1 от Устава - но все пак в нарушение - на чл. 83, ал.2, т.4 от Устава, на достоизбираемите епископи: през 2016 г. за овдовялата Старозагорска епархия и през началото на 2017 г. за овдовялата Врачанска епархия. Какъв достоизбираем епископ е Герасим, когато не е хиротонисан в хармония и според каноните на УБПЦ? 

Друг въпрос е дали тази двугодишна магистърска специализация  може да се приравни с изискването за „висше богословско образование” според Устава? Трябва все пак да се уточни, че Епископ Герасим не е специализирал в най-елитното учебно заведение на Московската Патриаршия -  основаната през 1687 г. Московска Духовна Академия (МДА) намираща се в Свято Тройцкия манастир. В МДА са специализирали блаженопочившия Патриарх Максим (1914-2012) и сегашния Патриарх Неофит, почти всички български митрополити и епископи. Една академична специализация там продължава 3 г. МДА е ситуирана на 60 км. от гр. Москва и дисциплината в нея е много строга, академичното ежедневието на студентите е изпълнено от един непрекъснат цикъл от богослужения, лекции и четене в библиотеките. Именно и заради строгата дисциплина в академията няма случай, в който български специализант да се е върнал у нас без да се е дипломирал, тоест да не е завършил успешно МДА. Главният секретар е специализирал във  висшето училище на Руската православна църква в Москва за следдипломно богословско образование, наричано „Общоцърковна аспирантура и докторантура Св. Кирил и Методий”. Това висше училище е основано през 2012 г., да няма печатна грешка, основано е през 2012 г. от Митрополит Иларион Алфеев и фактически бъдещият главен секретар е част от неговият първи випуск. Както веднага се подразбира, то 

няма академичния авторитет и традиции

на МДА. Намира се в самият гр. Москва и специализацията там трае 2 г. Трябва да се уточни, че в цяла Русия има много висши училища, които са под егидата на Московската Патриаршия и не всички са богословски, много от тях имат техническа насоченост, изкуство, история, литература. Тоест те са църковни, но не са богословски училища. Идентичен е и случаят с академичната специализация на Епископ Герасим. Да, тя е църковна, но не е богословска! Той е защитил магистратура по програма „Външни църковни връзки”. Което показва, че е специализирал в академичната система на Московската Патриаршия, но той не е изучавал основните богословски дисциплини като: догматика, литургика, агиология, патрология....и т.н. Което от своя страна автоматично поставя под съмнение неговата богословска подготовка и теологическа ерудираност. И дори след неговото дипломиране, академичният ценз на епископ Герасим не отговаря, според изискванията на каноните на УБПЦ за „висше богословско образование”, за заеманата от него длъжност в Патриаршията и за пълния блясък на достойнството на неговото епископство.

Faktor.bg получи от свои източници копие от длъжностната характеристика на длъжността „главен секретар” на Св. Синод. Тя е с вх.№ 676/24.10.2014 г. Виждаме на нейната последна, 6 страница, подписа на Негово Светейшество Патриарх Неофит и подписа на новоназначения гл. секретар архимандрит Герасим. Върху подписа на архимандрита има и печат на Св. Синод. Дата на връчването на характеристиката е написана от Герасим собственоръчно. Тоест, Герасим се е подписал, като много добре е знаел, че не отговаря на т. VIII, ал.1, стр.5 от характеристиката и така реално е

подвел патриарха и Синода

Както видяхме цели пет  пъти патриарх Неофит и митрополитите членове на Св. Синод нарушават Устава, заради „специалния” Герасим! Св. Синод няма правомощие да променя Устава. Да, същият този Устав на БПЦ, който църквата ни е съставила на Църковен събор- чл. 27, ал.1, УБПЦ - за да регламентира канонически своят църковен живот  и Св. Синод е призван да го пази – чл.59, ал. 4. Св. Синод няма правомощие да променя Устава на БПЦ. Пак според чл. 27, ал.1 от УБПЦ той се променя и допълва само на Църковен събор.

За да се стигне до подписване на трудова характеристика от страна на Герасим означава, че той все пак е представен пред патриарха  и на митрополитите като членове на Св. Синод и те са го удобрили. Много е интересно тогава КОЙ или КОИ среди лансират църковната карирера на Герасим? В духовните среди се коментира, че е протежиран от силни играчи от бившата ДС. Други пък го свързват с руски интереси.  Кой не е доглеждал какво пише в Устава  и в длъжностната характеристика на Главният секретар? Ако човек се вгледа в Устава, може да разбере кой или кои от митрополитите на Св. Синод не са си свършили работата. 

Според чл. 49, ал. 2 от Устава патрирахът и Св. Синод в намален състав, чл. 59, ал. 4 следят „да се изспълняват решенията на Св. Синод и Църковния събор точно и своевременно”. Според чл. 53, ал1-2, Св. Синод в намален състав се състой от Патриарха и четири митрополита, които се определят от Св. Синод в пълен състав на ротационен принцип по старшинство и с мандат от 6 месеца.  Точно кои са били четиримата митрополити в периода юни – декември 2014 г. не знаем, но знаем председателя – Патриарх Неофит. Тоест, той е трябвало най-много да внимава по време на заседанията на Св. Синод, било в пълен, било в намален състав, когато  заедно с митрополитите са обсъждали личността на Герасим - дали е подходяща за поста гл. секретар и по-късно за хиротонисване на епископ. 

Залповото издигане на Герасим регистрира още 

четири интересни рекорда

в историята не само на БПЦ, но и в историята на вселенската църква:

1. Единственото духовно лице в целия християнски свят– православен, католически и протестански - без абсолютно никакво завършено богословско образование (нито средно, нито висше), назначено за главен секретар на най-големата църковна организация в своята страна – на 17.09.2014 г. Това е уникално, защото голяма част от служителите в Патриаршията имат висше богословско образование, тоест служителите са по образовани от началника си. 

2. Български клирик издигнал се - било без или със богословско образование (средно или висше) -  най-бързо до поста главен секретар на Св. Синод – след монашество само от  4 г., 9 м. и 8 д.

3. Единственото духовно лице в целия християнски свят, без абсолютно никакво завършено богословско образование (средно или висше), назначено за председател на Патриаршеска Катедрала – на 20.05.2016 г. Епископ Герасим е назначен за председател на Църковното настоятелство при ПКСХП „Св. Александър Невски”. 

4. Единственото духовно лице в целия съвременен християнски свят – православен, котолически и протестански - хиротонисано за епископ без абсолютно никакво завършено богословско образование (нито средно, нито висше).

Разбира се и Св. Синод трябва да проведе и църковно следствие, което да разследва Герасим защо се е подписал на длъжностната характеристика, като много добре е знаел, че не отговаря на т. VIII, ал.1, стр.5 от нея, настояват духовници. Като монах, който не би трябвало да се интересува от издигане в църковната йерархия, той е трябвало да информира патриарха, че няма завършено никакво висше богословско образование и че не отговаря на изискванията и трябва да отиде да учи в Православната духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий” на дядо Николай в Пловдив. Вместо това - разсписват смело трудовата характеристика, а  после и патриарх Неофит я утвърждава с подписа си. Патриархът, като бивш гл. секретар на Св. Синод (1992-1994), много добре е знаел изискванията за образователен ценз за въпросния пост. Той, като последен ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридски” (1989-1991) в София и пръв декан на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1991-1992), е трябвало да прояви повече книжовна ревност и да поиска богословската диплома на Герасим, но не го е направил и на сляпо е подписал неговата трудова характеристика, като така го утвърждава за гл. секретар. 

Църковното следствие трябва да бъде проведено експедитивно и в най-кратки срокове, защото епископ Герасим е поставен в списъка на достойните /достоизбираемите/ за избор епископи за овакантелия митополитски престол на Св. Видинска епархия. Разбира се за резултатът от следствието трябва да се информира незабавно и видинската църковна общественост, защото на 28.01.2017 г. ще се проведе епархийският избор в гр. Видин. Ако нистина следствието докаже, че Герасим, подписвайки длъжностната си характеристика, е „изрежисирал” Патриарх Неофит и митрополитите членове на Св. Синод, то той самият няма да може да бъде достоен митрополит. Самият акт на „изрежисирването” е постъпка в разрез с раздел III – “Правомощия на епархийския Митрополит” от Устава на БПЦ - чл. 95, ал.3: ”да бди, редовно и правилно да се проповядва от клира и да се вземат мерки за духовното просвещение на християниете”. Как Герасим като митрополит ще може да взема мерки за духовното просвещение на християниете като ги учи по нечестен начин да придобиват постове ли?  Ако патриарх Неофит и митрополитите не проведат църковно следствие по случая и оставят епископ Герасим в списъка на достойните /достоизбираемите/ за избор епископи, тогава вярващите из цялата видинска епархия ще започнат да наричат 9 –ата „Не лъжи” ближния с кодово название „Не изрежисирвай” ближния!

Б.Р. Редакцията на www.faktor.bg е готова да предостави право на отговор на  Негово Преосвещенство Мелнишки Епископ Герасим.  Все пак преди това нека да публикува на официалният сайт на Българската Патриаршия www.bg-patriarshia.bg своята диплома за завършено висше богословско образование.