Николай Овчаров: С проф. Пламен Павлов ще се преборим за паметник на кирилицата в Русия

В Будапеща ще наблегнем на много важен исторически аргумент за българската история – прочутото „Златното съкровище от Над Сент Миклош“