За декларацията на американското посолство, генерал Луков и червеният език на омразата(Втора част)

Приема ли посланик Рубин внушенията на комунисти и социалисти, че присъдите на „Народния съд” тежат на съвестта и на американската демокрация?

За декларацията на американското посолство, генерал Луков и червеният език на омразата

Езикът на омразата е присъщ на онези среди, които в миналото крепяха комунистическия режим и одобряваха политиката на СССР