Военните министри на страните от ЕС одобриха 17 съвместни проекта

В срещата в Брюксел участва и българският зам.-министър на отбраната Атанас Запрянов

Министрите на отбраната на страните от ЕС официално одобриха днес в Брюксел 17 съвместни проекта в рамките на Европейското постоянно структурирано сътрудничество - ПЕСКО.

Проектите обхващат области като обучението, развитието на способностите и оперативната готовност в сферата на отбраната.

В общия европейски отбранителен проект участват 25 държави от ЕС, сред които и България.

Държавите-членки трябва да представят и национални планове, в които обясняват как ще изпълняват поетите ангажименти. В срещата на военните министри в Брюксел участва и българският зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов.