Министър Петкова проучва възможността за доставка на природен газ от Израел

За това съобщиха от пресцентър на енергийното министерство

Възможностите за доставки на природен газ от офшорните находища край Израел обсъди днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на среща с Абу Йоси, главен изпълнителен директор на една от водещите израелски компании за добив, производство и търговия на природен газ - "Делек Дрилинг". Това съобщиха от министерството на енергетиката. 

Фирмата участва в разработката на офшорните газови находища Тамар, Левиатан, Ям Темтиш и Афродита. В момента Израел преструктурира енергийния си отрасъл, увеличавайки потреблението на газ, за сметка на въглищата и нефта, поради новооткритите големи залежи на природен газ. По данни на компанията, доказаните залежи в израелската икономическа зона на Средиземно море се оценяват на около 1000 млрд куб. метра, което би осигурило потреблението на страната за около 130 години. 

В газовото поле Левиатан залежите възлизат на 453 млрд. куб. м., а в Тамар – 184 млрд. куб. м. Пред министър Петкова г-н Йоси потвърди, че благодарение на стратегическото си географско положение България има значителни предимства да се превърне в газоразпределителен център на Балканите. В лицето на вашата държава Израел вижда стабилен партньор в областта на енергийното сътрудничество, допълни още Абу Йоси. 

По-късно министър Петкова посети електрическата компания "Хадера", където се срещна с президента и председател на съвета на директорите Офер Блох и с изпълнителен директор - Ютаф Ронтал. 

"Впечатлена съм от мащабите на работа в Хадера. Потенциалът за сътрудничество в енергийния сектор между България и Израел трябва да се използва", заяви министър Петкова по време на срещата. "Хадера" е държавна компания за производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергия, включваща 17 електроцентрали с 63 енергоблока. Инсталираната мощност на компанията е 13 600 MW. 

Домакините поясниха, че в Държавата Израел енергийният отрасъл се преструктурира - в момента 60% от електроенергията се произвежда от природен газ, успоредно с това частният сектор навлиза в електропроизводството. Неговият дял е в размер на 30%, като тенденцията е през 2020 г. електропроизводството от частни мощности да нарасне с още 10%, а през 2030 г. въглищата да бъдат заменени изцяло с природен газ.