Министър Нанков стартира дебат за промяна на районите за планиране

Той успокои, че няма да има промяна в центровете на тези райони

Николаѝ Нанков

Николаѝ Нанков

Започват дискусии за промяна на районите за планиране в страната, съобщи днес в рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството. Сега България е разделена на шест района - Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

Министър Нанков уточни, че прерайонирането се налага защото в Северозападният район вече живеят по-малко от изискваните по европейските регламенти 800 хиляди души, а до няколко години това ще стане и в Северният централен. Той допълни, че междуведомствена работна група вече е подготвила три варианта за деление, който ще се обсъждат в комисиите в парламента, регионалните и областните съвети за развитие, както и с представители на академичната общност и неправителствените организации.

Николай Нанков поясни, че вариантите не са крайни или лимитирани само според предложенията, като в хода на дискусиите може да има промени. Той прогнозира, че през тази година до крайно решение няма да се стигне.

Министърът успокои, че не се предвижда промяна на центровете на сегашните райони, техните наименования или обхвата на областите в България, каквито притеснения вече има в някои градове. В заключение Николай Нанков допълни, че промяната е нужна, за да няма проблеми с усвояването на средства от Европа в програмния период 2021-2027 година.