Мария Филипова е новият шеф на Комисията по хазарта

Огнемир Митев е освободен по взаимно съгласие с министър Горанов

Министърът на финансите Владислав Горанов, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, назначи Мария Филипова за председател на Държавната комисия по хазарта, считано от днес.

Мария Филипова притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Право", съобщиха от Министерството на финансите.

Била е юрист в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерството на правосъдието и в Министерството на финансите. Владее английски език.

Заемащият длъжността до този момент Огнемир Митев е освободен по взаимно съгласие.