Писатели искат отчисления за книгите си в библиотеки

Над 30 известни български писатели в отворено писмо до парламента и Министерството на културата настояха законово да се регулира да получават отчисления от книгите си, отдавани под наем от библиотеките. Писателите бяха подкрепени от Съюза на народните читалища, от Столичната библиотека, Библиотекарския университет и Съюзите на художниците и на журналистите.

Антон Дончев, Алек Попов, Георги Господинов, Бойко Ламбовски, Амелия Личева, Георги Константинов, Деян Енев са сред писателите, подписали писмото.Те настояват да получават отчисления като носители на авторски права, когато тяхна книга се заема и чете в библиотеките в страната.

Столичната библиотека е с най-много заети книги в страната - 430 хиляди за миналата година.

Още от 1992 година в Европейския съюз се прилага директива за защита на авторските права в обществените библиотеки и 29 европейски страни вече я прилагат.

От Министерството на културата засега не коментират. А писатели, художници и журналисти са обединиха - да се запише нов член в Закона за авторското право, който да гарантира искането на писателите и Министерството на културата да предвиди в бюджета си създаването на Център на българската литература.