Александър Йорданов представя „Патриотични уроци” – срещу митовете и фалшификациите в историята ни

Александър Йорданов

Александър Йорданов

На 28 февруари, четвъртък от 18,30 ч ще бъде представена книгата „Патриотични уроци” на доц. д-р Александър Йорданов. Премиерата ще се състои в галерия „Сан Стефано”, на ул. „Сан Стефано” 22. Книгата съдържа 38 студии и статии за смисъла на родолюбието написани под формата на уроци за „млади патриоти и демократи”. 

„Патриотични уроци” – това са пропуснатите от българското образование уроци.  Александър Йорданов представя някои от най-важните събития и личности от новата българска история от гледна точка на българските национални интереси. В центъра на авторовото разбиране на историята е съдбата на човека. Възстановени са премълчавани страници от национално-освободителното движение, Съединението, антибългарските преврати и терористични акции в историята ни, държавният преврат на 9-ти септември 1944 г., престъпният „Народен съд”, комунистическият терор срещу българския народ, опитът да бъде ликвидирана независимата българска държава, престъплението с мълчанието за Чернобилската авария, руската хибридна война срещу България и др. Оригинален е прочитът на делото на личности като В. Левски, Хр. Ботев, З. Стоянов, Ст. Стамболов, Иван Вазов, Димо Кьорчев, проф. д-р Ив. Шишманов, П. К. Яворов, Димитър Талев, Александър Караманов и др. Приносни са страниците за отражението на Балканската война в литературата, както и наблюденията върху образа на Македония в българската литература, борбата за свобода и независимост на българските горяни и балтийските „горски братя”. Осветляват се малко известни драматични страници от историята и на други народи – трагедията „Катин”, Гладомора в Украйна, „Пражката пролет”, раждането на полската „Солидарност”, бунтовете в срещу режима в СССР и др.  
Срещаме се с личности, които са откривали Бога само в родината си. 

Според автора изчистването на прочита на новата ни история от напластените лъжи на комунистическата историография и пропаганда е важно за оцеляването ни като народ, за националното ни самочувствие и европейско настояще. 
Книгата е посветена на паметта на двама достойни българи: големия български писател, драматург и публицист Георги Марков и Илия Минев – несломения борец за свобода и човешки правдини. 

Авторът е Председател на 36-то Народно събрание,  посланик на Р България в Полша, Литва, Латвия, Естония и Р Македония, доцент д-р в Института за литература при БАН, член на Управителния съвет и Директор на Програма „Гражданско общество и демокрация” при Атлантическия съвет на България.