ВАС задължи министър Димов да направи екооценка на НП "Пирин"

Тя е задължителна, защото очертава рамката на бъдещи инвестиционни предложения

Нено Димов

Нено Димов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Министъра на околната среда и водите Нено Димов да не извършва екологична оценка на Национален парк "Пирин".

Решението на върховните магистрати идва от задължителните указания по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. 

И трите закона регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.

Припомняме, административното дело беше образувано по жалба на Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България", Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и на няколко физически лица. Делото беше срещу решението на Димов от 1 март 2017 година да не се извършва екооценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г.

Според магистратите екооценката е задължителна, защото очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Припомняме, на 16 януари тази година петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин".
И 3-членния, и 5-членния състав на ВАС тълкуват, че на територията на националните паркове се допускат единствено ремонтирането, но не и изграждането на нови спортни съоръжения. Тълкуванието на магистратите има забраняващ характер, което сложи край на създалото се напрежения около изграждането на втори лифт над Банско.