Утре отварят офертите за столична Общинска банка

Досега две чужди и една българска компания са отправили запитвани

Срокът за подаване на офертите на кандидатите да купят дела на Столичната община в Общинска банка изтича днес. Две чуждестранни и една българска компания са отправили запитвания, само един от чуждите кандидати е купил и т. нар. информационен меморандум. Това  съобщи Владимир Данаилов, шеф на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)=

Конкурсът, който се провежда, е за продажбата на 3 880 388 броя безналични акции, собственост на Столична община, представляващи 67,646 % от капитала на „Общинска банка“ АД. В конкурса могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг минимум ВВ-.

Минимален капитал от 20 млн.евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия. 

Столичният общински съвет прие в края на юли доклад за приватизацията на акционерното участие на Столичната община в капитала на "Общинска банка" АД. Предложението бе на съветника Трайчо Трайков и бе одобрено от ресорните комисии към СОС. 

Акционери в „Общинска банка“ са Столична община с 67,65%, общински фирми и търговски дружества (30,8%) и 16 други общини (1,55%).