Министър Нанков разпореди проверка на ВиК системата

Проверката е във връзка с обилните снеговалежи и усложнена метеорологична обстановка

Николай Нанков

Николай Нанков

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от вчера се извършват огледи на водоснабдителните мрежи и съоръжения за констатиране на проблеми, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Заради обилните снеговалежи, както и последвалата усложнена метеорологична обстановка, е възможно нарушаване на водоснабдяването в отделни населени места. Причина за това е и прекъсване на електрозахранването и обледяване на елекропроводите, захранващи водоснабдителните обекти, добавиха от МРРБ.

Към момента нарушено водоснабдяване има в населени места в областите Видин, Добрич, Силистра, Смолян, Стара Загора, Хасково и Шумен. Работи се по възстановяване на електрозахранванията. Водоснабдяването ще бъде възстановено при отстраняване на авариите. При нарушаване на водоподаването на населените места, потребителите могат да получат допълнителна информация на електронните страници или на дежурните телефони на ВиК операторите, посочиха от регионалното министерство.

Съгласно подадената информация от ВиК операторите към принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството, стопанисващи водоснабдителните язовири, всички съоръжения са в нормално експлоатационно състояние. Няма нарушения в подаваните водни количества за населените места. По разпореждане на министър Нанков нивото на тези язовири се наблюдава с оглед предстоящото снеготопене, уточниха от МРРБ.