Евреите посрещат Йом Кипур – ден на изкуплението

Тази вечер евреите по света се готвят да посрещнат най-големия юдейски празник -  Йом Кипур. С него завършват десетте Дни на покаянието, започнали на Рош а Шана (еврейската Нова година), затова е наречен Ден на изкуплението. През тези дни вярващите правят своето завръщане към Бога, покайват се за греховете си и си дават тържествени обещания за поведението си в бъдеще. Смята се, че божествените книги са отворени и съдбата на човек може да бъде пренаписана. Йом Кипур се смята за най-свещения ден в годината.

Няколко часа преди Йом Кипур хората се събират на празнична трапеза. При настъпването на празника започва 25-часов пост (таанит) с цел да се притисне тялото, за да се укрепи духът. Смисълът на Йом Кипур е в очистването и поправянето. На самия ден на празника се водят продължителни многочасови молитви, преливащи една в друга. След молитвата неила (скриваща) и окончателното тръбене с шофар е прието всички присъстващи да кажат „БиШана аБа бИрушалаим" (Следващата година в Ирушалаим). Забраните на Йом Кипур за евреите могат да се обединят в 5 групи: забрана за ядене, пиене, носене на кожени обувки, забрана за миене, мазане с балсами и съпружески отношения. След приключване на поста - когато първите звезди изгреят в небето, започва празничната вечеря.