ЕС с поправки в газовата директива, засягащи "Северен поток-2"

Текстът предвижда компаниите-оператори да бъдат независим от компаниите-доставчици. При "Северен поток-2" това не е така: и в двата случая става дума за "Газпром".

,

,

Съветът на ЕС утвърди поправки в директивата, регламентираща правилата на европейския газов пазар. Тя ще се отнася до всички тръбопроводи оани, не членуващи в ЕС, вкрючително и "Северен поток-2". Документът е публикуван на официалния сайт на ЕС.

"Целта на поправките към газовата директива е да осигури прилагането на правилата, регулиращи вътрешния пазар в ЕС, да се прилагат и в отношенията с трети страни", се казва в съобщението.

Сред главните изисквания е разделянето на компаниите-доставчици на газ и компаните-оператори на тръбопроводите, а също така прозрачност на тарифите за транспорт на горивото.

Текстът предвижда компаниите-оператори да бъдат независим от компаниите-доставчици. При "Северен поток-2" това не е така: и в двата случая става дума за "Газпром".

Превод: Faktor.bg