ЕС одобри глоби за партии, злоупотребили с лични данни

Санкции до 5 на от годишния бюджет и отказ от европейско финансиране очакват нарушителите

До 5 на сто глоба от годишния бюджет и отказ от  европейско финансиране за следващата година може да получи европейска политическа партия или фондация. Това може да се случи, ако се бъдат установени  злоупотреби с лични данни при провеждането на избори за Европейски  парламент.

Решението с днешна дата е на Съвета. Мярката става  възможна с приетите изменения на регламента, с който се уреждат статутът и  финансирането на европейските политически партии и фондации. Така ще могат да  се налагат финансови санкции на тези от тях, които умишлено влияят или се  опитват да влияят на резултатите от изборите, като извличат ползи от  нарушаването на правилата за защита на данните.

Според процедурата, тези случаи  ще се установяват от национален надзорен орган и след това ще се отнасят до  комитета от независими изтъкнати личности, също създаден от въпросния  регламент. Санкциите се налагат от Органа за европейските политически партии и  фондации, след становище от комитета.