Да се подготвим за последния за годината ретрограден Меркурий

Трудни ще са дните от 26 ноември до 5 декември, когато планетата ще се свърже със Сатурн

Тази година Меркурий ще бъде ретрограден точно в периода, когато ще купуваме коледни подаръци - от 3 до 23 декември.
 
По традиция има голяма вероятност, ако купите на близките си хора техника, тя да не бъде в изправност, така че имайте едно наум.
 
Меркурий, също като Луната, е свързан с адаптацията към заобикалящата ни реалност. Но ако Луната отговаря за психобиологическите механизми, то Меркурий е свързан с рационалните системи за адаптация.
 
Циклите на Меркурий са най-кратките след слънчево-лунните и траят 116 дни. Животът е постоянен учебен процес и циклите на Меркурий отразяват този факт, предлагайки ни на всеки три месеца да усвояваме нови навици и способности, усъвършенствайки вече наличните умения и адаптирайки се към постоянно променящите се външни условия.
 
По време на ретроградния Меркурий забавянията, проблемите и нарушенията в работата се случват само за да ни тласнат към промяна и учене и само в случаите, когато не го правим по собствена инициатива, а миналите ни модели на взаимодействие със света не вършат никаква работа. Но ако усвояването на нов опит и постоянното усъвършенстване са част от живота ни, ако приключващият цикъл е бил изживян продуктивно и ефективно, през този период ние ще получим позитивна обратна връзка от света под вид на благоприятни резултати, реализирани предишни идеи, възможности за необходими промени и нови преживявания.
 
По време на ретроградния период Меркурий се доближава на минимално разстояние до Земята, като скоростта му в този момент също е минимална. Това означава, че всички меркуриански задачи - контакти, връзки, пътувания, уговорки, обучение, срещи, всичко, свързано с транспортни средства, връзки и комуникации, информация, търговска и интелектуална дейност - всичко това започва да играе особено важна роля в живота ни.
 
Нещо повече, именно когато Меркурий е най-близо до Земята във всички изброени дейности са възможни такива промени, които да оставят най-голяма следа в земната ни реалност и могат да имат осезаеми последствия. Както позитивни, така и негативни.
 
В какви случаи тези последствия ще бъдат неблагоприятни?

Когато Меркурий започва да се приближава към Земята и да се забавя, ние винаги усещаме нарастващата потребност да проявим по някакъв начин в живота си неговите функции - да променим нещо в обкръжението си, в отношенията си с други хора, в сферите, свързани с обучение, информация, търговия и т.н.
 
В деструктивните варианти ние се решаваме да предприемем някакви действия в област, в която нямаме натрупан опит, познания и навици, в условия, в които ставаме по-невнимателни и ирационални. Или пък през периода, когато приключва предният цикъл, ние усещаме неудовлетвореност от резултатите, които имаме и решаваме да пробваме нещо напълно ново, без да усвоим и осмислим житейските уроци от миналото, без да обърнем нужното внимание на подготовката и на проверката на всички детайли. В такива случаи ще се сблъскаме със загуби, проблеми, провалени планове, а негативните последици ще са много осезаеми..
 
Важно е да се знае, че целият ретрограден период на Меркурий се дели на два, напълно различни по значение подпериода. Първата половина от ретроградното движение е времето на приключване на миналия цикъл, а втората - времето на начало на новия цикъл на Меркурий.
 
С преминаването на Меркурий към ретроградно движение на 3 декември и до началото на новия му цикъл на 13 декември процесите на приключване и получаване на резултати ще станат особено изразени.
 
Забавянията и недоразуменията в работата, отпадащите планове и уговорки, изплуващите на повърхността проблеми ще бъдат вашата обратна връзка от външния свят, ще посочат неефективността на миналите модели на взаимодействие с реалността и промяна за адаптация към променящите се условия.
 
Особено важни и трудни ще са дните от 26 ноември до 5 декември, когато Меркурий ще се ориентира към ретроградно движение, свързвайки се със Сатурн. Промените в действията ни ще бъдат свързани с резулатите на дългосрочните ни стратегии за развитие, към които сме се придържали в продължение на две години и половина, онези продължителни жизнени сюжети, които са се разгръщали в живота ни през това време.
 
В някои случаи резултат от това ще са сериозни ограничения, препятствия и проблеми, а в други случаи - постигане на по-дългосрочни и важни цели от последните години. Във всеки случай през този период ще трябва да намалим темпото на активността си, за да се съсредоточим върху най-важните решения на приключващия период на Сатурн в Стрелец, за да си извадим правилните заключения, да получим основните си резултати и да усвоим последните уроци.
 
Промените, които ще се активизират през този период, могат да бъдат свързани с професионални задачи, положение, дългосрочни проекти и всичко, което е било източник на надеждност и устойчивост в живота ни. Освен това в центъра на вниманието могат да са задачи, засягащи недвижими имоти, формални, официални и юридически въпроси, висшестоящи хора и по-възрастни роднини.
 
10-12 декември са последните дни на приключващия меркуриански цикъл. До този момент трябва да сме приключили всички въпроси от предишния етап, да подготвим почвата за реализация на нови проекти, да вземем предвид сигналите на външния свят за нуждата от промяна, да започнем съответните обновявания.
 
От 10 декември всички меркуриански системи за рационално мислене, комуникации и връзки ще са в състояние на силно претоварване. Затова от една страна ще трябва да сме особено предпазливи в практичните дейности (ще има повишена вероятност от загуби, недоразумения, неспособност да се реагира адекватно на външни ситуации), а от друга - през този период трябва да сме максимално внимателни за това какво съдържание залагаме в основата на новия цикъл.
 
За какво е благоприятен първият период на ретроградния Меркурий (от 3 декември до 12 декември)

- За приключване на минали задачи, извеждане на заключения, разчистване на жизненото пространство от ненужни планове, връзки, модели на поведение и навици.
 
- За извличане от миналото на ресурси и възможности - за да получите резултати от това, което сте започнали по-рано, да се опрете на изпитаните връзки, да търсите възможности за създаване на нови неща, базирани на предишни дейности, постижения, натрупани навици и умения.
 
- За изграждане на нови планове и проекти в сфери, в които вече са натрупани достатъчно опит и знания.
 
- За адаптиране на вече натрупаните знания, опит, връзки и други инструменти за решаването на нови задачи. И обратното - за търсене на нови начини да се решат стари проблеми.
 
- За обучение - задълбочаване на вече наличните знания и придобиване на нови навици, умения, модели на поведение.
 
С какво ще трябва да внимавате?

- В новите начинания и проекти. През този период не е желателно да започвате нещо напълно ново (освен ако не е продължение на предишната ви дейност, в която вече имате достатъчно опит).
 
- В спазването на планове, графици и споразумения. Тъй като всички системи за връзка и адаптация към реалността през този период са в състояние на презареждане, отличителна черта на това време ще са забравянето, грешките, обърканите дати и забавените срокове. Не разчитайте всичко да мине по разписание.
 
- В търсенето на взаимно разбиране. Не очаквайте от другите внимание към вашите проблеми - сега всички са заети с пренареждането на собствените си програми.
 
- В използването на техника, транспортни и комуникационни средства. Всички системи, които имат връзка с комуникациите, пътуването и информацията завършват своя цикъл на съществуване. Затова са много възможни повреди и катастрофи поради излизане от строя на някои елементи.
 
Втората половина на ретроградния Меркурий 13.12.2017- 23.12.2017.

 -Формиране на новия цикъл и определяне на перспективите. След като се слее със Слънцето на 13 декември, Меркурий ще започне поредния цикъл на реализация на нови идеи и планове.
 
- В живота ни ще се появят нови хора и обстоятелства, а дейностите ни ще добият нови насоки и перспективи.
 
- В реалния живот обаче тези промени никога не стават за един ден. Новите тенденции и идеи по правило започват да се оформят още няколко дни преди началото на меркурианския цикъл, но именно през дните покрай сливането му със Слънцето (10-16 декември) във вътрешните ни планове ще се определи ясно какво ще е съдържанието на новия етап. Бъдете особено внимателни през тези дни, тъй като те ще определят какви именно модели, програми и алгоритми на поведение ще залегнат в основата на новия цикъл.
 
- Въпреки това след 13 декември фокусът на вниманието ни ще се измести към търсенето на нови възможности, създаването на нови връзки, съставянето на нови планове, а успехът в задачите от този момент ще бъде свързан изключително с прилагането на нови подходи, ползването на нови пътища, модели и методи.
 
Настава прекрасен период за разширяване на връзките, възможностите и жизнените перспективи във всичко ,засягащо социалната и външната дейност, образованието, пътешествията, работата с идеи, концепции, информационни, образователни и социални проекти.
 
До 16-17 декември обаче, докато Меркурий още е близо до Слънцето, бъдещите перспективи и обстоятелствата, които могат да повлияят на развитието на ситуацията, може да не са твърде очевидни. Трябва да го имате предвид в работните си планове и прецизно да проверявате и оценявате всички перспективи, детайли, нюанси и условия, за да избегнете възможни недоразумения.
 
До 23 декември, докато Меркурий още е ретрограден, евентуалните забавяния в работата няма вече да са свързани с необходимост да се връщате към миналото. Това, че започваме да действаме в нови обстоятелства и по нови начини, може да се отрази на скоростта на решаване на повечето въпроси.
 
20 до 26 декември са дните покрай пренасочването на Меркурий към директно движение, когато скоростта му е минимална. Това е много важен и определящ период, що се отнася до това какви нови планове, проекти и идеи ще навлязат в живота ви и каква следа ще оставят в него.
 
Всички решения и начинания от тези дни ще се запечатат в нашата реалност от стационарността на Меркурий и затова ще бъдат трайни, ще имат важни последици, ще определят бъдещи сюжети, които ще получат развитие.
 
Дните на стационарност на Меркурий съвпадат с навлизането на Сатурн в Козирог. Промените в най-дългосрочните и устойчиви сюжети, жизнени обстоятелства и сценарии ще бъдат свързани непосредствено с това към какви далечни хоризонти сме поели, на какви знания, връзки и опит можем да се опрем, доколко далечни и мащабни цели сме си набелязали през този период. Всички начинания от тези дни ще носят мощен заряд за развитие и продължение.
 
За какво е благоприятен вторият период на ретроградния Меркурий? 

- За създаване на нови планове, проекти, споразумения и фиксиране на свързаните с тях намерения в реалността (особено между 20 и 26 декември).
 
- За прилагане на нови подходи и познания, навици и алгоритми, както за решаването на минали проблеми, така и за създаването на нови условия.
 
- За разширяване на собствените ни хоризонти чрез нови връзки, интереси, усвояване на нови сфери и области от живота, за излизане извън границите на познатото.
 
- За научаване на нови неща, за усъвършенстване и прилагане на нови знания.
 
- За усилени тренировки в използването на онези програми (навици, мислени конструкции, статегии), които сме научили или сме започнали да учим.
 
В какво трябва да внимаваме

- Не забравяйте, че в самото начало на този период (13-16 декември) всички рационални системи за адаптация и връзки все още са в състояние на презареждане, затова има повишена вероятност от грешки.
 
- Не се нагърбвайте с твърде много задачи в новите видове дейност, в новите обстоятелства.
 
Използвайте възможностите си в тях, но не надхвърляйте себе си. Сега вие сте просто един учещ се новак, който не е готов за сериозни предизвикателства и сложни изпитания.

Източник: woman.hotnews.bg