Четвърта години необслужваните лизингови договори продължават да намаляват

Годишният растеж на новите сделки с леки автомобили е 28.7%

Лизинговият пазар отчита годишен ръст от 8.7% към края на миналата година, като вземанията по договори достигат общо 3.604 млрд. лв. Основен принос за растежа има лизингът на леки автомобили, показват данните на БНБ, съобщава capital.bg. Допълнително активността в лизинга е стимулирана от ниските нива на лихвите – около 3%.

Годишният растеж на новите сделки с леки автомобили е 28.7% до 218 млн. лв. При другите основни активи има двуцифрено свиване. Лизингът на машини и съоръжения и индустриално оборудване намалява с 14.9% (до 76.8 млн. лв.), а на товарните и лекотоварните автомобили с 13.8% (до 145 млн. лв.). При новия бизнес в лизинг на имоти също има спад от 42.7%. Там обемът се свива до скромните 5.4 млн. лв.

От разпределението по сектори се вижда, че домакинствата са тези, които тласкат растежа на бизнеса напред – годишното нарастване на новите сделки там е с 54.6% (76.7 млн. лв.), докато при фирмите има свиване от 5% (до 372 млн. лв.). Така всъщност те формират увеличението на новия бизнес. Силният ръст при първите е показателен за по-голямата увереност, която проявяват и това, че домакинствата вече не отлагат покупката на автомобили. Това потвърждава и раздвижването на вътрешното потребление.

Необслужваните лизингови договори продължават да намаляват вече четвърта година. Към края на миналата година свиването е с 12.7% спрямо края на 2016 г. до 278 млн. лв. при близо 1 млрд. лв. в началото на 2013 г.