Брутният вътрешен продукт за 2017 г. нараства с 3.6 на 100

Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1982 евро

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1982 евро. Сезонни данни показват растеж от 3.5 на сто на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2017 година.

През 2017 г. БВП възлиза на 98 631 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек се падат 7 099 евро. БВП за 2017 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.6 на сто спрямо 2016 година.