"Булгартрансгаз" сключи договор за милиони с Националния археологически институт с музей

Рамковото споразумение за 48 млн. лв. без ДДС е за спасителни теренни археологически проучвания

Поръчка на стойност 48 млн. лв. без ДДС получи Националният археологически институт с музей към БАН.

Рамковото споразумение с „Булгартрансгаз“ ЕАД е за извършване на спасителни теренни археологически проучвания за строежи към системата за пренос на природен газ, съобщава actualno.com. Договорът е със срок от четири години и е във връзка с актуализираната програма за инвестиции и поддръжка на дружеството 2018-2020 година.

При разширяването и поддържането на националната газопреносна мрежа и тази за транзитен пренос компанията възлага различни строителни дейности, свързани с подмяна и ремонт на газопроводи и площадкови обекти, както и с изграждане на нови. За да реализира строежите, е необходимо да се извършат дейности за опазване на културното археологическо наследство.

По сключеното раково споразумение ще се възлагат отделни поръчки с отделни договори за извършване на спасителни теренни археологически проучвания, в т.ч. издирване на археологически обекти, извършване на спасителни археологически разкопки, създаване на теренна документация и наблюдение.

Няколко са обектите, включени в програмата на „Булгартрансгаз“: преносен газопровод с АГРС до Банско и Разлог, до Панагюрище и Пирдоп; подмяна в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово; Реконструкция на отклонение „Враца  1“ с подмяна на участъци и изграждане на приемна камера при ПГХ „Чирен“ чрез изместване на съществуващата камера при ГРС „Враца“; увеличаване капацитета на газопроводно отклонение „Търговище“; основен ремонт с подмяна на участък от преносния газопровод в участъка КС „Вълчи дол“ – КВ „Преселка“; разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“; модернизация на КС „Ихтиман“, КС „Лозенец“ и разширение на инфраструктурата паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница.

Националният археологически институт с музей е бил единственият кандидат да изпълни дейностите.