Асоциацията на Българските Енергийни Агенции: АЕЦ „Белене” е черен сценарий за България

С новата централа България ще бъде в пълна енергийна зависимост от една страна извън ЕС, отчитат експертите

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции излезе със своя позиция за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България.

Според експертите българската енергийна политика не е насочена към стратегическо развитие, а националната енергетика е съставна част от битката за власт в България и отново тя е в традиционния контекст на „про“ и „анти“ русизъм. Тази комбинация пък напълно дезориентира „обикновения“ българин, се изтъква в позицията. 

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции е групирала 10 големи риска, свързани с реализирането на проекта „Белене”. Те дават основание за безпокойство, че българската енергетика не е стратегическо ориентирана и в някои отношения се развива в посока, обратна на здравия смисъл.

Възложеният доклад на БАН е определен като поръчка за доказване на целесъобразността за строителство на АЕЦ „Белене“ и на организационна форма за продължаване на това строителство. „Докладът на БАН“ оставя в обществото впечатлението, че при известни условия проектът „Белене“ е „жизнеспособен“.

Като сериозен риск се отчита

качеството на изработване на поръчаното оборудване

за АЕЦ „Белене“. То не е произведено при независим контрол на качеството и технологии.

Отчита се и факторът, че при зависимостта от вноса на газ, нефт и ядрено гориво понастоящем, АЕЦ „Белене“ с AES-92 поставя България в пълна енергийна зависимост от една страна извън ЕС, което противоречи на политиката на ЕС за енергийна сигурност.

Експертите от Асоциацията дават отговор и на важния въпрос: Възможно ли е да бъде построена АЕЦ „Белене“ при тези рискове? „ДА!“, но ако, при известни обстоятелства, включително при смесена собственост, България даде гаранции на инвеститора за изкупуване на произведената енергия от централата. На практика обаче това е фантастично икономическо бреме, което държавата не може да изпълни, отчитат експертите.

Ето и пълния текст на Позицията!

Прикачени файлове