321 лева е линията на бедност за 2018 година

Сумата е със 7 лева по-висока в сравнение с линията на бедност през настоящата година

321 лева е линията на бедност за 2018 година. Това е решението на министрите от кабинета "Борисов-3" по време на днешното заседание, съобщиха от Министерския съвет.

Сумата е със 7 лева по-висока в сравнение с линията на бедност през настоящата година. Тя се определя чрез методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчисляват на базата на данни от изследването: "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България", което се провежда ежегодно от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.