30 000 лв. санкция за пернишката "Топлофикация"

Решението не подлежи на обжалване и протест

Пернишкият административен съд потвърди санкция в размер на 30 000 лв., наложена на местната "Топлофикация" от директора на РИОСВ. Наказанието е постановено заради неизпълнение на условията в комплексното разрешително, дадено на топлофикационното дружество.

На сгуроотвал "Седми септември" са постъпили 23 764 т отпадъци от дейността на ТЕЦ "Република" след допустимия за това срок, съобщават от съда. За транспортирането им операторът използвал съществуващите сгуропроводи, което също е нарушение на комплексното разрешително.

Първоначално с решение на Районен съд - Перник имуществената санкция на "Топлофикация" била намалена на 15 000 лв. След обжалване Пернишкият административен съд отмени решението на Районния съд и потвърди изцяло наказателното постановление на директора на РИОСВ.

Решението не подлежи на обжалване и протест.