Допускат ЦСКА-София до конкурса за отдаване под наем на стадион „Българска армия“ и базата „Панчарево“

На свое закрито заседание комисията ще разгледа инвестиционната програма и икономическата обосновка за стопанисването на базите