И турците у нас против комунистическия режим, когато създават ТКЗС

Документ от архива на Държавна сигурност свидетелства, че "реакционните елементи са изпратени в ТВУ"

снимка: Изгубената България/ desebg.com

снимка: Изгубената България/ desebg.com

Още в началото на тоталитарното управление на БКП турското малцинство е настроено против режима като цяло и в частност срещу силовото вкарване в ТКЗС, изграждано по съветски образец. За това свидетелства документ от архива на Държавна сигурност, който desebg.com публикува.

Той представлява доклад на началника на политическия отдел на Гранични войски до министъра на вътрешните работи във връзка с обхождането на Кърджалийския край през лятото на 1950 г.

В него е обобщено общото настроение на турското малцинство срещу комунистическата власт в Кърджалийска и Крумовградска, Златоградска и Ардинска околии.

Подчертано е, че сред това население „авторитетът на нашата власт значително е поколебан [разколебан]”, както и фактът, че начело на кампанията в редица места са „застанали партийните ръководства на БКП”.

Голяма част от турците в Кърджалийско още тогава са предприели действия за изселване в Турция чрез съставяне на списъци и отнасянето им до турския консул в Пловдив, като в основата на това са стояли бивши търговци и комисионери.
Началникът на политическия отдел на Гранични войски е изброил следните причини поради, които турското малцинство в този край е изразило готовност за изселване:

коранът не се четял на децата в предучилищна възраст;
искали да ги вкарват в ТКЗС;
щели да ги побългарчат и жените щели да станат общи;
новата власт заставяла мъжете да работят земеделска работа;
новата власт ги карала да работят по план;
агитирали и организирали жените в различни организации.
Началникът на политическият отдел на Гранични войски е признал, че „нашите органи – ДС и народната милиция в първите дни не са реагирали на тази широка кампания”.

Посочено е, че населението е изоставило работата с тютюна и жътвата е изостанала.

Направено е предложение „реакционните елементи” да бъдат изселени или изпратени в ТВО (лагери).