Съдържанието на "Кремълския доклад" е още неизвестно, подхвърлиха ни скалъпена версия

Засекретената част съдържа стотици страници анализ

Андрей Иларионов

Андрей Иларионов

Андрей Иларионов, kasparov.ru

Публикуването на "Кремълския доклад" предизвика взрив от разнородни емоции  – от разочарование до злорадство. 
От това, което е известно до момента става ясно следното:

В продължение на 6 месеца Министерството на финнасите, Държавния департамент и разузнаването на САЩ подготвиха, кактко изглежда, много съдържателен документ, който получи популярното име "Кремълски доклад". Неговата открита част беше публикувана, а секретната - предадена на Конгреса.

Вчера обаче, според Андерс Аслунд - един от авторите на доклада - са се появили "непреодолими препятствия пред публикуването на съгласуваната по-рано открита част на доклада". По какви причини е станало невъзможно да се публикува предварително съгласуваната версия на доклада, засега е неизвестно. Но на служителите на трите институции внезапно се наложило да създадат само за няколко часа на практика съвършено

 нова версия

 на откритата част на доклада.

И те обединили в един документ официалните списъци на ръководните служители в администрацията на президента Владимир Путин и руското правителство със списъка на "Форбс" на руските милиардери. Очевидно давайки си сметка за качеството на този "документ" нито една официална институция в продължение на часове не публикува новата версия на сайта си.

Доколкото публикуваната версия на откритата част на доклада представлява очевидна формалност, то неговите автори категорично заявяват, че споменаването на което и да било лице в откритата част на доклада не води след себе си юридически последствия:
"Този отчет не е "санкционен списък". Макар че някои лица, споменати в доклада, може да бъдат подложени на санкции от други органи, включването на физически или юридически лица в откритата част на доклада, в приложенията към него или в секретната му част, по никакъв начин не трябва да се интерпретира като въвеждане на санкции по отношение на тези лица или организации", се казва в официално изявление на сайта на Министерството на финансите на САЩ(ТУК).

Така че, публикуваната версия на откритата част на доклада не представлява никаква ценност - нито юридическа, нито аналитична, нито информационна. Тя не изпълнява нито едно от изискванията поставени от Конгреса на американското правителство, както и

не води до никакви последствия

Затова и всички заявления, спорове, жалби, обиди по повод включването или невключването в публикувания "Списък на Путин" на различни лица (Путин, Чубайс, Авен, Фридман, Гундяев и така нататък) са абсолютно ирелевантни. Те свидетелстват само за това, че лицата, направили тези изявления (от Путин и Медведев до Чубайс и Латинина) или не са прочели документа, или не са разбрали за какво става дума в него.
Но освен публикуваната открита част на доклада съществува и неговата засекретена част, предадена на Конгреса. За тази секретна част е известно малко - освен това, което каза министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин, че тя съдържа "извънредно голям обем от стотици страници и най-детайлен анализ".

Очевидно е, че да се коментира "Кремълският доклад" ще има смисъл едва когато тази негова, засега секретна част, сане известна.