Илиян Василев

Илиян Василев

Ефективното управление на държавните активи е свързано с преструктуриране на държавната собственост по начин, който да вкара и най-добрите управленски практики

Илиян Василев

Ако още си мислите, че казаното от новият министър на икономиката е случайност, дълбоко се лъжете. То отразява стратегическо направление във философията на управление на настоящето правителство, или поне на патриотичната му част, което води своето начало от ранните години на 90-те, в мисленето на назначените за милионери от БКП и ДС кръг хора.

Тогава те бяха заявили в прав текст - "България е за българите", т.е. приватизацията е само за вътрешно тяхно ползване в обеми и темпове, които тях ги устройва. Чуждите инвеститори не са добре желани, или там къде влизат - да не създадат конкуренция на техния бизнес.

Отправени бяха и груби заплахи към сигурността на чуждестранните мениджъри и семействата им.Това роди и Българската Асоциация на Международния Бизнес - БИБА - като организация за самозащита от мутри и мутренска държава.

Тогава набра сила и се реализира моделът Мултигруп, чиято концепция се реализира и днес, с видимо лице Пеевски. Основната идея беше номенклатурата - партийна, военна, полицейска, съдебна, ДС и т.н. - да създаде паралелна държава - власт в сянка, чрез която да контролира основните икономически и финансови лостове, гарантиращи възпроизводство на публичната власт. 

Всички или почти всички основни играчи в сегашното властово съзвездие имат своите проекции в онова време - те реализират мисия и колективно дейстивие, което е съгласувано, координирано и не допуска радикални отклонения от доктрината на Мултигруп.

Ако си мислите, че цялата формална власт е и реална - дълбоко се лъжете.

Не е Бойко Борисов властелинът на пръстените в това правителство, не само защото няма този ресурс и абсолютна власт, но и защото системата на прехода не предвижда да има един всесилен, а много формални центрове на власт, които се конкурират и неутрализират, но действат в рамките на зададена мрежова матрица с ключови външни контролни точки.

Стана ясно, че ще спират приватизацията, която и без това я няма никаква. Това е друг начин да Ви кажат, че държавната собственост им е скъпа и нужна. Не им трябва конкуренцията на чуждестранни инвеститори или прозрачни пазарни механизми, които да излагат олигарсите на ненужни рискове и отговорност на собствеността.

Както виждате чуждестранните инвеститори достатъчно масово водят арбитражни дела срещу държавата и още по-масово обмислят изнасяне от България. Европейската Комисия е на път да ни глоби с едни 200 милиона евро, защото не искаме да приватизираме. 

На стоящите на входа и на изхода на държавинте предприятия не им трябва конкуренция от легитимния и нормален български бизнес, защото, за разлика от тях, той е възникнал от нищото и може да управлява по-ефективно своята собственост. А това създава публичен дискомфорт на политическите олигарси.

За Тях държавната собственост и особено държавните монополи са източник на неограничен властови и финансов ресурс, което автоматично прави приватизацията и демонополизацията неприемливи. 

Едва ли ще чуете тези думи. Ще Ви кажат, че тази държавна собственост е критично важна за националната сигурност, за достойнството на нашата нация, за гордостта на децата и т.н. Чуете ли тези "ключови" думи, бъдете сигурни, че става дума за много, много пари за източване. Точно както в Русия - моделът на управление зависи от достъпа до публични ресурси, включително през частни ръце - справка руските олигарси, които са получили на концесия от Властелина отделни части от държавната собственост за управление. 

Ако не сте усетили, вече беше задействана психооперацията за промяна на публичните нагласи срещу приватизацията, като Ви разказват фейк или хибридни истории за сделките по раздържяваването и най-вече Ви подлагат на коктейл от ежедневен стрес - убийства, катастрофи, несилие, от една страна, и националистическа пропаганда, неувереност, дори страх и недоверие към съседи и партньори -  от друга.

Приватизацията, тази анонимната и абстрактната, твърдят мултаците, била ограбила прехода, а не конкретните посочени в списъци висши кадри на номенклатурата и службите. Огромната маса от тези хора нямаха и продължават да нямат и понятие от корпоративно управление, което би и причината да загубят много или всичко от нашите пари.

В същност истинският проблем на прехода не бе  в липсата на желаещи да станат собственици, а в отсъствието на достатъчен брой качествени корпоративни управленци, с опит в пазарна конкуренция. Вместо темата за качеството на управление на държавните активи,

номенклатурната класа се погрижи преди всичко да реши в своя полза въпроса за собствеността.

Не случайно дадох пример с Г-13 от 90-те години. Нито един от новите олигарси не бе самонаправил се човек - всички до един бяха назначени за милионери. Те нямаха и продължават да не търсят конкуренция на пазарна основа, каквато откритата и прозрачна приватизация предполага. Ако си спомняте формулата на техния успех бе проста - контрол на на входа и изхода на предприятието. Собствеността е държавна - приходите за тях, загубите - за бюджета. 

Много критикуват, често с основание, правителството на СДС за начина по който протече приватизациятас. Разбирането на отговорността на синьото правителство е невъзможно без контекста на това, което предшествуваше по време на правителствата на Беров и Виденов, пък и преди това. Накратко - финансовият ресурс вече беше преминал от държавата и държавните предприятия в частни ръце, т.е. тези които можеха да участват и да придобиват държавни активи като собственост вече бяха назначени. В допълнение и за да няма никаква възможност за алтернативно поведение, правителството на Иван Костов пое България, която практически беше лишена от икономически суверенитет - всичко се движеше под диктовката на МВФ и Световната банка, които поставяха, в замяна на единствено възможните траншове от финансова помощ от тях, списъци и срокове за приватизация на ключовите държавни предприятия. "Не"-то не беше опция за отговор. 

Ако някой мисли, че е било възможно да не се изпълнят препоръките на двете международни финансови институции, спешно трябва да посети лекарски кабинет. Не изпълняваш, няма следваш транш и държавата спира. Смея да твърдя, че единствената причина, поради която номенклатурата и службите допуснаха това правителство, беше нуждата някой друг да извади горещите кестени от огъня и да поеме отговорността за форсираната продажба на активи, които пак същата тази номенклатура изкупи. 

Не се наемам да твърдя, че е нямало користни сделки, но те винаги са били функция на три основни групи пороци на приватизацията, които сега удобно се премълчават.

Първата е, че много от предлаганите активи бяха престанали да бъдат жизнени, т.е приватизацията беше вместо погребение - прекалено късна мярка. Вместо приватизация трябваше да има процедури по фалит. Дори в началото на приватизационната процедура да държавните активи от тези предприятия да имаха някаква стойност, влизането им във фризера на приватизационната процедура, ограниченията върху разпореждания със собственост и инвестициите на практика унищожаваха и малката останала стойност. Справка - авиокомпания "Балкан", която често влиза в политическите дебати като христоматиен пример за "златно" предприятие продадено за "жълти" стотинки. Няма как, ако продаваш актив с огромни дългове, да търсиш очакваш мащабно инвестиционно търсене. Факт е, че в конкретния случай не случихме на инвеститор и на приватизиращи, но основната беда бе в системното лошо управление на компанията и натрупания дълг.

Втората, качеството на приватизационната среда, в която се продаваха активите на държавата. Пак поради посочената причина по-горе новите олигарси, зад които стояха бившите комунистически величия и специалните служби, не можеха да спечелят в открита и прозрачна конкурентна борба с чуждестранни инвеститори. Затова много от активите бяха продадени чрез спорни, непрозрачни и откровено нагласени процедури, включително и по схеми на работническо-мениджърска приватизация, без в тях да има никакви мениджъри или работници. Спомнете си колко много убити имаше, свързани с приватизационните сделки, включително висши политици. 

Такава бе и процедурата за приватизация на Булгартабак, нагласена, договорена предварително, включително и с участието на чужди служби и компании. Не Бритиш Америкън Табако да участва в началото и да приватизира, като ползите отидат в държавата, а Пеевски да го вземе в комбинация с мрежа от Остап Бендеровци, които след това да го препродадат и кешират премиите. България - минус, Пеевски - плюс - публиката гневна на приватизацията. 

Третата причина приватизацията да не се възприема като явление с положителен резултат е, че като форсирана мярка тя не можеше да породи балансирано търсене. По същото време, в което България продаваше своите активи, цяла Централна и Източна Европа изкараха на тезгяха своето "семейно сребро". За съжаление, повечето страни от региона можеха да си позволят лукса да не бързат да предлагат всичко и сега, а да структурират по-добре сделките по начин който да не издава припряност и спешност. Все обстоятелства, които работят в полза на купувачите и намаляват цените. В повечето случаи стойността на тези активи, особено тези чийто основен пазар е българския, е пряка функция от стойността на пазарния им дял. А каква е стойността на този дял измерен през инфлационен и валутен шок, със сринато и най-вече непредсказуемо потребление?. Прогнозите за бъдещите приходи са изкуствено занижени, а заедно с тях потъват и цената на приватизираните активи.

Можехме ли да забавим този процес? Категорично не. Защото просто МВФ и Световната банка щяха да престанат да финансират държавата. Тази част на уравнението на истината удобно се премълчава.

Защо сега отново повдигат популистки въпроса за забрана на приватизацията?

По същите причини поради която през 90-те години - няма нищо по-лесно от това да източваш публичен ресурс през държавни активи. В хода на прехода България създаде една огромна непроизводителна сила - т..н класа на посредниците, която не произвежда нищо освен власт и преразпределение. Тя изисква за своето съществуване все повече и повече средства. А държавните компании дават все по-малко и по-малко. Дълго време гранд проекти и публичния ресурс в пътната и комунална инфраструктура покриваха жизнената им сметка. Но дойдоха трудни години - парите от Брюксел все по-трудно се "усвояват". На всичкото отгоре Брюксел настоява за приватизация на енергийните дружества, а това е "червена линия" защото се губят реалния контрол върху паричните потоци и много схеми. 

Но не само заплаха от съкращаване на преразпределяните пари мотивират забраната за приватизация. Огромната посредническа класа не може да се лиши от възможността да кадрува в тези предприятия и чрез "кадрите" да ги източва.

Факт е, че има забранителен списък. Част от компаниите в този списък трудно могат да бъдат причислени към пазарните икономически субекти, защото съществуват за да обслужват основно публична потребност - примерно армията, полиция или други държавни институции. Забрана за приватизация е безсмислена, защото те трудно могат да излязат от забранителен списък, така или иначе.  

Друга част от тези активи - като НЕК, Булгаргаз или Булгартрансгаз - действуват в пазарна среда - т.е. те губят своите привилегии или сигурни пазарни ниши. При тази обстановка да се твърди, че те могат да оцелеят при силна външна конкуренция, без ефективен корпоративен мениджмънт, без стратегия и инвестиции - които държавата не може да им осигури е пълно безумие. Тоест тази "патриотерска" забрана е или откровена глупост или зле прикрита корист. Ако някой си мисли, че със закон или вътрешен акт ще може да отмени изискванията на общоевропейски регулации и закони, значи не е в час.

Много по-важния проблем е обаче е за ефективното управление на държавните активи

- а това е неразривно свързано с преструктуриране на държавната собственост по начин, който да вкара и най-добрите управленски практики, включително за отчетност, и да изолира корпоративните лидери от политически рискове. 

При това управление да се очаква подобно развитие е просто наивно.

Затова и съдбата на подобен напън на новия министър на икономиката, който между другото управлява и Банката за развитие, е словесен фойерверк, призван да впечатли не толкова политическата класа, колкото публиката. 

Има и още една причина, поради което приватизацията или раздържавяването не могат да бъдат отменени, забранени или спрени. По силата на обективни процеси държавата, поне тази която е нормално функционираща, постоянно придобива активи, от които трябва да се освобождава. В нормална държава, тя трябваше да сложи ръка върху всички активи на КТБ или Виваком, да ги придобие за известен период и след това продаде. Подобна схема става все по-вероятно и когато държавата придобива активи, когато спасява банки или предприятия.
Полезната стойност на историята със забраната е, че тя дава изключително добра, макар и тревожна представа, за мисленето на управленците ни.
Те казват, че така сме гласували и за това имат право. 

17 Коментар(и)

 • пешо

  пешо(13 May 2017 - 11:05)

  Отговор

  Тука всичко е сбъркано от самото ,начало.Държавната собственост трябваше да се запази там където е целесъобразно. За да може от там да има приходи за издръжка на държавната бюрокрация,а не както е сега да скубят данъци от всеки и от всичко.Какво днес предлага държавата на малките фирми ,нищо.Какво предлага на онези ,който продават трудът си.Пак нищо,но взима постоянно и от едните и от другите. Приватизацията унищожи равния старт.Като искаш частен бизнес започваш от нула ,а не да цицаш от държавни активи.

 • Ощавен маркиз

  Ощавен маркиз(12 May 2017 - 21:05)

  Отговор

  Блъскам си ощавената чутура, масажирам си схванатите от дребнобизнесно бъхтане китке и коляне, и едно не моа да разбера… Защо именно високоинтелигентен, достоен, ЗНАЕЩ и ИЗЛАГАЩ в перфектна аналитична глубина „обективните потайности” на нагло мизерния комундел-родово-агент-мафиотски преходь /и днескашност?!/, като „агент” Илиян Василев, не моеме да си избереме за президент, а си тургаме „девствен откъм кейджиби-вербовка шофьор на изтребител” за таков???? И второ, защо не направихме още един опит със „селскохозяйствения авиатор от Кременчуг”, министер-председателя г-н Иван Костов? Може би именно той можеше да ни оправи посткомунделския бушон, да ни смени безхаберния и ленив чип … ако му бехме дали поне още 800 дни. Камо ли 2-3 манданя, а?... Лично язе се оправях и си я карам, /постно, но с чисто дупце и спокойна дремка/, при сека ексклузия и конвулсия на преходя ни. Сичките пинизе на красната родова, постоталитарстваща, рашопетоколониална и мутро-мафиотстваща ПАСМИНА, са ми като на длан. Дзъбките им знам, включая и имплантите. Гледам им фнимателно сеиря и им вписвам греховцете в тефтерчето си от над 40 године насамка; намазан, охранен сеир гледам, братлюги… Треперят им гащурите, па те и винаги са треперили; ма ний сме прост, завистлив и разсеян в плоски „граждански” и комшулушки интриги помеждунка си, та ги оставихме, с техната си столетна ЕЛЕМЕНТАРНА „организирана бойкост” да на направат шашави. Хо-хо, до днеска, па ни предвиждат и за нататъче да на продължат. Впроч. Длъжен съм, като абсолютли независим гражданин на ЕС, след коменто си /като тазвечерния/, да обадя и подчертая отново ДЕБЕЛО: Ако Гражданите за Европейско Развитие на България срещат трудности в справянето си с дебелите и гъсто наСЛОЖеНИ катове на пост-тоталитар-комунделизъма, кремло-импо-рашсифилизъма и „невидимата” БЕЗНАКАЗАНОСТ на КеГеБурните „консервативно-капеталистки” хинтереси по територията и стопанството на „дащната Задунайка” - нека се обърнат с целото си руководителско и МОДЕРНО идеологическо лице, /ако такъво се е оформило/, към ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕВРОПЕЙЦИ. С полуобразовани, полузнайковци в коя да е полит-обществена, научно-стопанска, технологична експертиза /или дори в ежедневната трудовата деятелност/ назначенковци не се стига надалеко. Така правеше Столетницата и … се осираше по сто пъти за сека петилетка. А бе, то и дълга приказка.Требе да се внимава, хем ГЕРБ да не го изде енкаведе-кагебурната красна Бабечка, со седемте патреотични жуженца, хем, ко може, да си му я дадем на дедо „ни” раш Иваня да си либи бг-тесноболшевишкия бабурник. Дукат му е кеф. Хо-хо. Къкто туканка неккъв кути-пути троляк бе ме критиковАл, за президентя Макрон и неговата първа дама… Ква стана тя из Глобуса НИ? Дрътаците почнаа да се, такованката, повеке от младите. Смех во ВСЕЛЕНСКАТА ЗАЛА…

 • Борис

  Борис(12 May 2017 - 20:05)

  Отговор

  Илиян Василев, както винаги, отлично ни показва тактиката за източване на средства, защото му е станало пределно ясно, че тъпанарите от олигархията не са способни чесно да се борят с международната конкуренция. Те по социалистически знаят само да рекетират и доят държавата и предприятията, които „ борчески“ са придобили. Точно това е причината да не се ревизира и оправя съдебната система, защото всички тези практики ще бъдат прекратени. От тук основното е, съдебна реформа и то САМО под диктат от Брюксел, за да може да се постигне нещо! Сега относно някои коментатори–като възмутеният простак– който като не може да уври, изкарва окалящият аргумент ДС. И от съвместната критика към Иво Инджев става ясно, че е рускопоклоннически трол, поставен тук да вмирисва некомпетентност с тъпоумие форума. Вярно, понеже нищо не може да каже, лесно може да бъде прескачан. Друг е въпросът при така нареченият „balgarin“, с който поради наличие на някаква мисловност и европейска осведоменост, би могло да се дискутира. На него бих желал да помогна, като му препоръчам да престане да се противопоставя на Радан Кънев и Трайчо Трайков, защото това са за сега действащите политици, които могат да извадят България от червената кал. Казвал съм му вече да слуша жена си, за да стане по–салоннен. Той трябва да разбере, зе България е достатъчно времето да бъде ръководена от прости люде, дето и един чужд език не могат да спретнат, пък дори и руски да е. Радан не е лъжицас за неговата уста, затова му препоръчвам, изборите минаха, да я затваря вече и да престане да се излага с постоянното си присъствие. Ето, добре пита какво трябва да очакваме от Бойко Борисов, дето е научил само да навива маркучи? Е, избра го, като по–малкото зло, ама дали наистина е малко злото, когато от неговите коалиционери, само развяване на руски знамена и борба с малцинствата, друго не може да се очаква. И по моите предположения, тази коалиция няма да я бъде дълго, колкото и на Бойко да му се иска, защото ченгета и русофили могат само да се продуцират застой, а той на България не й е нужен. Ето и Румъния ни задмина вече, докато банкянското величие се къпе в стабилност, която се оказва стабилност на мизерията.

  • До проскубания дръгалефски цървул „Борис“

   До проскубания дръгалефски цървул „Борис“(13 May 2017 - 00:05)

   „Радан Кънев и Трайчо Трайков, защото това са за сега действащите политици, които могат да извадят България от червената кал“, така ли? Боже, няма край мъката дръгалефска, Боже, няма свършване! Пърдане, Тръцко, вие ли ги пишете тези идиотизми? Особено пък тъпнята „какво трябва да очакваме от Бойко Борисов, дето е научил само да навива маркучи“! Същият този, „дето е научил само да навива маркучи“ ви отпра маркуча в разширените дирници за трети път и то така, че ви изхвръкнаха зъркелите и ви изхвърли веднъж завинаги от политическата сцена! Изобщо не се надявайте, че през следващите 4 години ще успеете да задържите и разширите някакво политическо влияние! Та вие НЯМАТЕ СЪЮЗНИЦИ – НИТО В ЕВРОПА, НИТО В БЪЛГАРИЯ! НИКОЙ!!! Какво трябва да стане, за да ви уврат чугунените чутури? Честно казано – не знам! Виждали сме всякакви наглеци, говеда, тъпаци, ама такова чудо не бяхме виждали! Слава Богу, че сте толкова тъпи , та не можете да измислите нищо, което да ви извади от политическите гробове, където сте в момента! Ако можехте да мислите, нямаше да сте на това дередже! Но продължавайте – вашата агония щеше да е смешна, ако не беше толкова жалка!

  • Борис

   Борис(13 May 2017 - 16:05)

   Изглежда това са аргументите на мислещият–Пърдане, Тръцко...очаквах и да ме удостоиш със Сорос. Не си заслужава да се принизява човек с излишна полемика в аудитория, където маркучите, които наистина са изучавани, се „отпират в разширените дирници“. Е ще поживеем и и видим до къде ще я докарат тези, дето „ИМАТ СЪЮЗНИЦИ, КАКТО В ЕВРОПА, ТАК И В БЪЛГАРИЯ“. Ще видим въобще дали имат такива, защото едно здравей обикновенно не означава особена почит, камоли съюзник, колкото и да си фалипръдлю.

  • До проскубания дръгалефски цървул „Борис“

   До проскубания дръгалефски цървул „Борис“(13 May 2017 - 18:05)

   Та, викаш, са на „едно здравей“, а? Значи помниш като паниран павиан по 6 секунди! „Едно здравей“ ли е идването в София на Жозеф Дол и на Антонио Лопез по време на предизборната кампания, за да подкрепят този, „дето е научил само да навива маркучи“? Що не подкрепиха кирливите задръстеняци, с вид, харизма и интелектуален капацитет на припадничави борсуци Пърдан, Тръцкан и Ристю Пинокиото? Нали уж ДеСееБе, преименувала се на „Нова Пърдублика“ е член на ЕНП? Подминаха ги като експрес селска гара и даже не разговаряха с тях, даже и „едно здравей“ нямаше! И „едно здравей“ ли са ежегодните покани на американските президенти до Цецо на молитвена закуска в Белия дом, а? Що не поканят вече изброените политически запъртъци? Ще ги поканят, ама само да отсервират масите и да занесат куфарите на поканените в хотелите! Какво ни се правиш на големия умник и красавец, когато всъщност си един облещен несретник, криещ се в дръгалефския тролейбус, пълен с тролове? Но ти пиши, не се колебай, много ме кефиш със симптомите на умствения си недъг!

 • възмутен

  възмутен(12 May 2017 - 18:05)

  Отговор

  Ето го Илиянчо и той да каже нещо във Фактор! А каква амнезия го гони за времето когато беше агент на ДС?! Сега човекът е син - посинял по политическа украса. Същият образ като Иво Инджев. Галеник на службите, а сега ни лук ял, ни лук мирисал.

 • balgarin

  balgarin(12 May 2017 - 15:05)

  Отговор

  мойте уважения към Г-Н ИЛИЯН ВАСИЛЕВ но го питам ЗАЩО Радан Кънев НЕСПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ ЗАЩО пак питам , и КАКВО Е ОЧАКВАЛ от това правителство БОРИСОВ - 3 самият Г-н Илиян Василев дето е пълно с рубладжий но толкова си могат . чел съм ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА на EMMANUEL MACRON само на 39 години той има ВСЕВЪЗМОЖНИ ДИПЛОМИ ОТ ВСИЧКИ ПРЕСТИЖНИ УНИВИСИТЕТИ един час четеш само за дипломите му , и СЪЩЕВРЕМЕННО какво да ОЧАКВАМЕ от Бойко Борисов дето има диплома да НАКАТАВА МАРКУЧИ И ДА ПРЪСКА С ВОДА аз съм гласувал за него и МНОГО ДОБРЕ ЗНАМ ЗА КОГО СЪМ ГЛАСУВАЛ . но той БЕШЕ единственият СВЯСТЕН кандидат в България а за г-н Радан Кънев НЕ МЕРСИ ми е рекла женами ако да мрази Бойко Борисов по добре пожарникар ОТКОЛКОТО несериозен човек като Радан Кънев , а сега Г-н Илиян Василев да ОТГОВОРИ в България ИМАМЕЛИ ЛИЧНОСТИ КАТО EMMANUEL MAKRON или не и ако имаме ЗАЩО ГИ НЯМАШЕ НА ИЗБОРИТЕ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ТЕЗ МЛАДИ КАДЪРНИ БЪЛГАРИ . БОЙКО БОРИСОВ ТОЛКОВА СИ МОЖЕ г-н Василев но и ти си МНОГО ВИНОВЕН СЪЩО защото подкрепяше Радан Кънев със глупостите да ПЛАШИТЕ ХОРАТА че Борисов ще ги изяде като се коалира с комунистите или ще строй АЕЦ - Белене , и как г-н Василев НЕРАЗБРАХТЕ че Радан Кънев за НИЩО НЕСТАВА а го ПОДКРЕПЯХТЕ сега ВЕЧЕ Е КЪСНО ЗА ВСИЧКО НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ФАКТ ако и НИЩО ДА НЕМОГАТ ДА НАПРАВЯТ .

 • balgarin

  balgarin(12 May 2017 - 15:05)

  Отговор

  как EMMANUEL MACRON СПЕЧЕЛИ президенските избори във ФРАНЦИЯ цялата му изборна СТАТЕГИЯ беше за НЕДЕЖДИТЕ на хората той ИЗЛЪЧВАШЕ НАДЕЖДА И ПОЛОЖИТЕЛНОСТ , дори той EMMANUEL MACRON НИТО ВЕДНЪЖ НЕСПОМЕНА НИКАДЕ ле пен тя за него ПРОСТО НЕСЪЩЕСТВУВАШЕ той си правеше своята изборна стратегия и СПЕЧЕЛИ . ТВЪРДО КАЗА АЗ СЪМ ЗА EU и всичко свързано с ЕВРОПА и ФРАНЦИЯ но искам ГОЛЕМИ РЕФОРМИ във EU , дори вчера четох че е разговарял с германският финансов министар ШОЙБЛЕ и ще прават яки реформи от финансов парламент до много друго . а сега да видиме как г-н Радан Кънев правеше своята изборна стратегия и ВСИЧКО ИЗГУБИ той ЗАЛОЖИ на базата на СТРАХА на хората а не на НАДЕЖДИТЕ на хората както французина , НИКАДЕ французина НЕПЛАШЕШЕ хората че ако гласуват за ле пен ще ги вади от EU или други такива глупости докато г-н Радан Кънев се СПУКА да плаши хората че Борисов ще се коалира с комунистите и прочие глупости . ВИЖДАТЕ ли РАЗЛИКАТА щото французина ЗАЛОЖИ на БЪДЕЩЕТО И НАДЕЖДИТЕ НА ХОРАТА а г-н Радан Кънев ОБРАТНОТО заложи на СТРАХА на хората и ПОСТОЯННО ГИ ПЛАШЕШЕ , вчера четох НАЙ ГОЛЯМАТА ГЛУПОСТ ИЗРЕЧЕНА от г-н Радан Кънев че с спечелването на изборите на новият френски президент България е ЧАКА САМО МИЗЕРИЯ щото EU ще се федеразира а нас ще ни изхфърлят срамен лъжец НИЩО ПОВЕЧЕ .

  • д-р Зорге

   д-р Зорге(12 May 2017 - 18:05)

   БАлгаринооо, Вземи да се научиш да пишеш грамотно! От толкова време пишеш и не го научи този бАлгарски език! Много се съмнявам, че си бАлгарин...

 • келеш

  келеш(12 May 2017 - 14:05)

  Отговор

  Както винаги блестящ! Т. нар. патрЕоте от Атака непрекъснато ругаеха канадския инвеститор на мината в Челопеч. Никога обаче тези помияри не казаха и дума за Лукойл, който ни граби, за Елаците, Газпром!

 • проамерикан

  проамерикан(12 May 2017 - 13:05)

  Отговор

  За текста - поздравления. Но къде спахте до сега? Не сте ли малко закъснели? Реставрацията си тече, а бедността и корупцията се вихрят като в мафиотизирана бананова република.

 • обратното на номенклатурчик

  обратното на номенклатурчик(12 May 2017 - 12:05)

  Отговор

  Т. нар. ни свободни медии започнаха с притеснителна честота да пускат някакви "анализи" на родни "специалисти", които директно обявяват идеите за свободен пазар и частна собственост за "доказано грешни". Логиката им е следната - щом България е бедна и несвободна 30 години след комунизма, значи демокрацията и свободния пазар са лошо нещо. Нищо че има редица примери за бивши соц държави, които реално повишиха благосъстоянието си след като създадоха условия за пазарна конкуренция. Нищо че поредният пример за провала на соца ще им извади очите - Венецуела, държава богата на петрол, се тресе от гладни бунтове. Родните "капацитети" са слепи за истината и вече откровено си признават, че искат да възстановят режима от преди 89-а под някаква форма. А когато човек се опита да опонира, мнението му бива цензурирано. Дори не се опитват да влязат в дебат. Те са обладатели на истината от последна инстанция. Свобода на словото по социалистически.

 • така

  така(12 May 2017 - 11:05)

  Отговор

  така, така и Иван Костов изпълняваше безропотно волята на СБ и МВФ, те го тупаха по рамото, а накрая го уволниха като Доналд Тръмп шефа на ФБР. Зер, дал им е държавната собственост без пари и вече не им е нужен. Не стига това ами Костов взе, че стабилизира държавата, отказа да приеме косовари, ами направи и Демократи за СИЛНА БГ(точно срещу което се бори САЩ, чрез СБ и МВФ). Така че Костов и другарите му да не се учудват защо Ф. Димитров, Петър Стоянов, Софиянски се къпят в пари, слава и международни позиции, а той и Желю ги оставиха за местна консумация (Господарите им от САЩ).

  • Пак така

   Пак така(12 May 2017 - 15:05)

   Не си така, ти си Иван Костов - негодник, мошеник, грабител и алчен сребролюбец! Обещаваше, че няма да излъжеш българите, а НИ ограби и голямата ти щерка - Янка, днес рърти Милиардите $$$ и €€€ в Милано и Лугано! Днес, повече от всякога е нужна : РЕВИЗИЯ на ПРЕХОДА, БЕЗКОМПРОМИСЕН СЪД на ПРОМОСКОВСКИТЕ КОТЕРИИ от КРАДЦИ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на ДЪРЖАВНОСТТА и ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ! СТИГА С ТЕЗИ ПЛОСКИ ЛАФОВЕ и БОЙКО БОРИСОВЩИНА ! СЪД и ЖИВИ в ЕКАРИСАЖА !

 • ккк

  ккк(12 May 2017 - 11:05)

  Отговор

  Много качествено виждане на нещата в България!

 • Вуки

  Вуки(12 May 2017 - 11:05)

  Отговор

  Ами значи вместо Мултигруп, ще имаме Мултигрух!

Оставете коментарОбнови