Ще позволим ли на синодалните старци да извършат национално предателство?

Македонската православна църква (МПЦ) ще бъде призната. От начина, по който се случи това ще зависи нейният характер во веки веков!