„Православният комунизъм”, насаждан от Русия, ерозира сърцето на Православните църкви

Богословски и геостратегически измерения - до къде се простира православната църковност и от къде започва политиката в Русия, Черноморския регион и Югоизточна Европа