Масово изчезване на животински видове в края на настоящия век ще застраши живота на Земята

Въпреки мрачната прогноза, това далеч не е най-черният сценарий, който се чертае за бъдещото на Земята. Според някои учени шестото масово измиране на животински видове вече е започнало и тези процеси няма как да бъдат обърнати.