Преходът започна с унищожаването на кръвния спомен – новите демократи нямаха или нарочно избягваха биографичната традиция в родовете си

Христо Марков

             Вървяха заседанията на Седмото Велико народно събрание и на трибуната се изправи старият земеделски деец бай Иван Гинчев. В характерния си експресивен стил започна да обяснява как в лагерите били от различни партии, но мъката ги сплотявала, сприятелявала и останали приятели през годините. „И досега – каза бай Иван – имам приятели легионери, ратници, анархисти, отец-паисиевци”. В почивката ген. Любен Гоцев се обърна към друг комунист ген. Христо Добрев: „Хм, откъде се появиха толкова никола-петковисти, социалдемократи,  а сега и легионери, ратници и какви ли не още…??! Слабо сме работили, слабо.” Тогава не обърнах внимание на репликата.

             Местните избори през 2003 год. Демократическата партия участва в Пловдивска област самостоятелно. Регистрираме се в община Калояново ей – така, просто за състезанието. Листата ни за съветници получава изненадващо добър резултат. Прави ми впечатление, че в село Черноземен/гласоподавателите са около 280/ сме получили 86 гласа и сме първа политическа сила. Питам водача на листата ходил ли е в това село, агитирал ли е, има ли роднини там, а той е категоричен: „Не съм стъпил, дори един плакат не съм залепил.” Отивам при кмета на селото и го питам откъде може да са дошли тези 86 гласа за Демократическата партия, а той ми отговаря без да се замисли: „Това са хора от Кабаджовите, само те са.” Упътват ме към къщата на Генчо Кабаджов, който е най-авторитетнит от този род и директно го питам те ли са гласували за ДП, а той с радост ми обяснява: „Ами – ние сме, разбира се. От 15 годни чакам да се появи листа за Демократическата партия. Дядо ми е бил 20 години кмет на селото от тази партия, Мушанов е идвал в къщи, още пазя знамето на организацията. Сега като видях, че има листа на партията в общината агитирах всички роднини, дигнах братовчедите да обикалят и те, направихме си едно събрание в читалището, занесох и знамето на старата организация.” И още дълго ми разказваше потомствения демократ Кабаджов за политическите традиции на фамилията.

             Последните години все по-често се сещам за двата случая. От дългото ми ровене в документите на ДС си подчертах няколко симптоматични пасажа.

Инструкция на служителите на ДС от Ленински район в София,

 началото на 1990 год, м. януари: „Ще се появят представители на старите/фашистки/ партии – демократи, радикали, социалдемократи, легионери, ратници – от контингента на „бившите хора” в ДС. Същите да бъдат компроментирани на основа на нашите разработки, на лична основа, криминални прояви, семейни проблеми, възрастови особености, агентурно минало. Да бъдат контролирани с част от агентурния апарат и ДЛ и не се позволява тяхното обединение.” Писмо на полк. Гъдев/шеф на РДВР-Пловдив/ до пловдивските социалисти от април 1990 год.: „Масово надигнаха глава хора от старите, буржоазни партии/земеделци на Н. Петков, социалисти на К. Лулчев, анархисти, легионери, демократи на Н. Мушанов/. Те се опитват да възстановяват буржоазните организации преди 1944 год. и да се включат в сегашния политически живот – това е голямата опасност за нас преди изборите за НС.  Засега с наличния контингент успяваме да попречим и внесем в редиците им разкол, но срещаме все повече трудности на местна почва и не винаги успяваме.” Изказване на зам. министър на МВР ген. Л. Гоцев пред колегиума на МВР, май 1990 год.: „Задачата на нашата партия е да спечелим предстоящите избори. За целта на първо място е да се опитаме с целия наличен наш контингент

  да контролираме доколкото можем опозицията,

  в редиците на която се появиха много представители на старите, буржоазни партии и не бива да позволяваме тяхното обединение.” В един от най-тайните, скрити и директно отчетени на КГБ проекти на българската ДС озаглавен „Възраждане” още през 1988 год. е записано: „Да се издирят наследниците на старите партии в България и да се приобщават, където е възможно, ако не успеем да ги приобщим тези хора да бъдат компроментирани на база лични слабости и зависимости. Да се провокират конфликти сред тях, да се увеличи антагонизма между представителите на отделните организации.” И така нататък, и така нататък… Мога да продължа с още доста симптоматични примери. Каква бе голямата цел?

             В България трябваше да се случи следното – Да се унищожи спомена, да се прекъсне кръвния спомен за предците,  новите поколения да нямат биографичен спомен за рода си, за неговите политически традиции. Това можеше да бъде голям капитал за десните партии. Политическият ландшафт в страната щеше да е друг. Абсолютно убеден съм, че този мега проект на ДС успя и остави единия полюс/левия/ изцяло под контрола на БКП/БСП, а в другия /десния/ се създадоха нови,

 увъртолени квази десни партии, които да бъдат контролирани и насочвани,

  защото в тях няма останали родови спомени, традиции.

             Нека погледнем какво се случи в кратката ни след десетоноемврийска история в България. За изненада на тежките комунисти се оказа, че твърде много са останалите живи техни противници. Дори и след 45 години се оказа, че буржоазната традиция е силна, устойчива, жилава. Социалдемократите на Дертлиев много бързо успяха да се организират и в средата на 1990 год. вече стигнаха почти 200 000 организирани членове. При земеделците нещата се случваха естествено. Много бързо николапетковистите засмукаха част от казионните земеделци, възстановиха старите дружби и стигнаха до 300 000 членове. Отделно съществуваха и гичевистите от „Врабча 1”. Земеделската емиграция също доста бързо стегна редиците си. Бързо бяха възстановени Демократическата и Радикалдемократическата партии, а Стефан Савов и Елка Константинова станаха емблематични лица на СДС. Отделно се възстановиха няколко либерални партии, силна активност имаше при Федерацията на анархистите в България /ФАБ/, възстанови се дори Народно-либералната партия на Стефан Стамболов, но лидерът и Христо Атанасов бързо бе пришит в 36 НС към парламентарната група на БСП и след това изчезна. И някъде по това време се започна унищожаването на кръвния спомен – новите демократи нямаха или нарочно избягваха биографичната традиция в родовете си. Възникнаха многобройни клубове, граждански инициативи, които имаха претенциите и амбициите да играят ролята на основни политически сили. Сещам се за една реплика на бай Йосиф Петров към представителите на Клуба за гласност и преустройство и Екогласност: „Като искате да сте в голямата политика – направете си партия и участвайте”. Най-напред си направиха Зелена партия – нещо ново за политическия ни живот, без никакви традиции на родна почва, но с огромни претенции – Соломон Паси, Любомир Иванов, Владо Сотиров, дори Иван Костов и Снежана Ботушарова бяха издигнати от нея. После и тя се разцепи и от нея се роди Консервативно-екологичната партия/КЕП/, за която и докрая и не се разбра каква платформа и какви ценности защитава, но пък даде обилен политически плод – Христо Бисеров, Филип Димитров, Исак Аврамов, Светлана Дянкова. В крайна сметка и тя се кротна в обятията на БСП и ДПС. Разцеплението на БСДП започна твърде рано – още през 1991 год. Роди се СДС-център, после СДП, после Социалдемократи, докато съвсем изчезна от политическия хоризонт. Докато бе жив д-р Дертлиев спираше с всички сили членството на БСП в Социалистическия интернационал, но в крайна сметка и тази крепост рухна. Паметни ще останат думите на Петър Дертлиев към Александър Лилов в средата на 90-те:

„Вие още сте си тесни социалисти с всичките глупости, които сътвориха”

             При земеделците нещата бяха още по-мъчителни. Дълги години Анастасия Мозер удържаше сравнително успешно центробежните сили, но след смъртта на Стефан Савов рухна и коалицията Народен съюз и БЗНС. По едно време имаше официално регистрирани цели  17 земеделски организации, за да се стигне до сегашната тъжна рекапитулация. Унищожена бе и единствената истински дясна партия в България – Демократическата. Тя притежаваше всички атрибути за това – история, програма, членство в ЕНП, сравнително добър експертен потенциал, но има нещастието след смъртта на естествения лидер Савов да избере един съвсем невнятен човек за тази работа като Александър Праматарски, който я унищожи съвсем съзнателно. В момента ДП не съществува, не се явява на избори дори в коалиции, просто отмина в небитието. Радикалдемократите манкираха някакво съществуване, после една част от тях се вляха в ДП и накрая съвсем изчезнаха. Дълго време легионерите поддържаха две формации – Български демократичен форум и автентичните СБНЛ на Иван Дочев. Отиде си бай Иван Дочев и нещата приключиха и там. Да продължавам ли още?!

             В крайна сметка в България не остана нито една партия с бекграунда на политическите формации отпреди 1944 год.. Разцеплението, разпадането на традициите,

минирането на паметта

 стана с активната роля на хора, зависими от службите или насочвани от бившите ченгета, не изключвам в някои процеси да играеха роля и финикийските знаци. Традиционната български политическа система отпреди преврата на  9 септември изчезна, появиха се нови формации, които нямат никакъв исторически резерв, нямат спомени и предишни силни политически мъже. Погледнете само лидерите на Демократическата партия – Петко Каравелов, Петко Славейков, Алеко Константинов, кап. Петко войвода, Александър Малинов, Андрей Ляпчев, Никола Мушанов, Александър Гиргинов или на БЗНС – Александър Стамболийски, Цанко Церковски, П.Д. Петков, Димитър Гичев, Димитър Драгиев, Никола Петков, Г.М. Димитров. Ами че тези лидери сами по себе си са историята на България! От този политически актив не остана нищо в годините на „прехода”, останаха единствено бившите активисти на комунистическата партия и днес Корни от Крушовица се хвали с масовите убийци Вълко Червенков, Георги Димитров, Васил Коларов, Тодор Живков – лилипути в сравнение в лидерите на старите буржоазни партии.

             По този начин се загуби окончателно и биографичният вот, от който толкова се страхуваха дейците на ДС в началото на прехода, защото той така или иначе можеше да е естествен резерв на „автентичното дясно”, но „автентичността” изчезна с отломките на старите партии. Един от грозните и непремислени удари бе, когато цветната и разнолика коалиция СДС бе превърната в единна партия в името на едноличната воля, но с това се отне нещо твърде ценно – традицията и спомена. Абсурдът бе пълен когато в страната се завърна Симеон, кадет Рилски и не избра нито една от многото монархически партии, а самият той избра да бъде  Цар-партиен лидер и си тури името в новата партия – НДСВ. То се видя колко продължи и танцът му в политиката, закръгли се с връщането на имотите и всичко приключи.

             С унищожаването на биографичния вот се целеше от едни другари

да се разпадне генът на политическото у новите поколения,

да се създаде нова митология на социалистите, защото тяхната партия преди 1944 год. няма нито един коалиционен партньор сред многобройните партии. Дори с най-близките си идеологически организации воюват на живот и смърт/социалдемократи, земеделци и анархисти/. Не пропускат и веднага след като вземат властта най-напред да засилят към лагерите именно своите идеологически партньори, доколкото може да се говори за такива.

 Та сега, когато десницата има много време да мисли върху своето бъдеще не е лошо да се върне към забравеното старо, към традицията, към миналото и да си спомни началото. На един от първите митинги на антикомунистическата опозиция бай Радой Ралин започна речта си така: „Сега ще трябва да се възстанови старата, добра Демократическа партия, да се възстанови и партията на дядо Цанков, защото в България имаше традиции, имаше усет сред хората за политика…” Е, стана, но бързо, бързо ги унищожиха, а някой бе казал, че който не помни миналото няма бъдеще.

 На снимката: Конгресът на Демократическата партия в София - 1935 г.

61 Коментар(и)

 • Анонимен

  Анонимен(19 April 2017 - 15:04)

  Отговор

  ... който не помни миналото няма бъдеще, така завършва ... помним и знаем, но какво от това. дори не са били родени, а родителите им са били на 17 години, когато убиват дядовците им... и каква вина имат внуците им... дори по времето на герб не ги дочакаха да се пенсионират, а преждевременно ги освободиха от работа... всички са ченгета, комунисти, разпръснати във всички партии, това многократно ми е казвано от еродиран човек. Страх ги е, папките им са дебели, както ни разказаха, чели са ги, и какво от това(пак се повтарям). герб и те с цървулки и скъсаните панталонки след соца и преди 1944. поне признат грях е половин грях, ама признават ли си. и след това, защо не гласувал народа. къде са десните. има ги, но това са измислени герои/депутати. прощавай НО... не забравяй. и до ден днешен само лизачи са на власт-голямото семейство: роднини, бащи, деца на комунисти. и сами си казват те: в този смисъл ще има сплотеност... колкото и да удрят антикомунистите, по-голяма съм от батето и да му кажа, че са много умен народ, явно се предава по наследство. тати приживе ми казваше-чедо си ми, но снаха ни е много по-умна от теб. много мъка има по тях. изселване по турски краища, разселване/разпръскване от едно село в друго, в трето, четвърто само и само да не се събират заедно. и сега е същото спрямо тях. никаква промяна. дс и кгб са на власт от 1944 до ден днешен. не можете да ни заблудите. ВИЖДАМЕ ГИ СРЕД НАС СА, ДО НАС СА, ВСИЧКИ СА НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА-КОЙ В ЗАТВОРИТЕ, кой в системата, кой в общината, навсякъде са те, като майски скакалци се размножават. ужасно е, но нямаме друг изход. не сме крайни, но сме крайни за нечистоплътните им думи, за ударите под кръста на безпартийни... то не стига през соца, а и след 1989 и като ги чета свят ми се завива, само мислят как да угодят на възродените, а самите те са истинските възродители. за християнина безпаричен кой мисли. никой. виждаме и замъците на комунистите и по времето на соца, как се издигаха, и след соца същите тези хора си удвоиха, утроиха именията. 1/1

 • сТЕФАН кАРАТОНЕВ

  сТЕФАН кАРАТОНЕВ(19 April 2017 - 14:04)

  Отговор

  Абе хора стига с дребни заяждания , а вижте сериозното - Анализът на г-н Марков е страхотен, наистина страхотен! Поставя един съществен проблем въобще пред политическото у нас! Прочетете внимателно статията! Браво на "Фактор"!

 • ДО: КГБ-бутончето Ало, десните(17 April 2017 - 19:04)

  ДО: КГБ-бутончето Ало, десните(17 April 2017 - 19:04)(17 April 2017 - 22:04)

  Отговор

  Явно ГЕРБ и БСП са много на зор, че им лъснаха червените московски задници, след като няма сини ОФ-храсти, зад които да се скрият. Винаги при зор се разблейва синьо/червеното стадо с о.т. Иван Костов. Не сините изобщо, а Иван Костов еднолично опрости греховете на вакханалията при Жан Виденов и след Луканов с куфарчетата , с приватизацията назначи червените капиталисти. Но било каквото било - минало незабравимо. Сега той си гледа внуците и теменужките. И след това винаги се използва , когато са на зор червената мафия от БСП,ДПС и ГЕРБ -половината да се юрнат да го плюят, другите да го защитават. А сега зорът е много голям, защото в НС няма ни един син ОФ-храст и им лъснаха червените московски задници на всичките. И червения гъз на Борисов от ГЕРБ седнал на същия златен пръст където беше червения гъз на Орешарски на БСП. Мъка, мъка, червена и гологъза...

 • ДО:КГБ-бутовчето-Доскуча ми(17 April 2017 - 10:04)

  ДО:КГБ-бутовчето-Доскуча ми(17 April 2017 - 10:04)(17 April 2017 - 21:04)

  Отговор

  Издава те марксическата ти лексика "дребната буржоазия", като съм съгласен за приватизацията но тя не се извърши от редовите СДС, а от внедрените и овластените в СДС-агент-провокатори/ за да ме разбереш-според вашата терминология / Само две неща:1.Свестните хора избягаха на Запад, защото фирми на ГЕРБ ,БСП и ДПС владеят 90% от икономиката и ги прокудиха, като ги направиха безработни.2. Няма никаква стара опозиция защото я избихте след 9.9.44г., а след това недоволните си шушукаха на маса за да не ги пребият милиционерите , а публична плямпащите смелчаци бяха "мюрета" на ДС. Вярно, че в СДС имаше и много бивши партийци, били там борейки се за оцеляване и не са плакали като Борисов, напуснал МВР за да запази червената книжка. И след като се разконспирираха аген- провокаторите в СДС, ДС създаде "дясната" ГЕРБ. Само един пример:Цветан Цветанов СТАРШИНА от ДС! Син на шофьора и най-доверено лице на началника на ДС Григор Шопов.!!!

  • ???

   ???(17 April 2017 - 22:04)

   Вярно ли е наистина, че Цветан Цветанов е бил СТАРШИНА от ДС,а баща ме е шофьор и най-доверено лице на началника на ДС Григор Шопов.!!!

  • !!!

   !!!(17 April 2017 - 22:04)

   Вярно е! Но не питай, а провери сам в ИНТЕРНЕТ.

 • Ало, десните

  Ало, десните(17 April 2017 - 19:04)

  Отговор

  Ало десните, ЗАЩО МЕ ЛЪГАХТЕ ЧЕ СТЕ ДЕСНИ И ЧЕ ВИ Е ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИЯ ? -- Ако удобно не си спомняте, да припомня какво направиха правителствата на СДС-ОДС в Бургас : СДС подари Нефтохим на Русия, да наистина го подари в буквалния смисъл. СДС "премести" бургаската бирена фабрика в Пловдив и бургаския филиал на Кока-Кола в Търговище - общо над 700 безработни. СДС практически ликвидира монополиста за кабели бургаския Елкабел - над 1500 на борсата. СДС прехвърли поръчките от бургаската корабостроителница във варненската и близо 300 бургазлии останаха без работа ! -- СДС имаше голямо парламентарно мнозинство + президент + общ.съвети на най-големите градове а и подкрепа в обществото, но не преименува Велинград, Благоевград, Димитровград и не събори паметниците на съветската окупационна армия в Бургас, Пловдив и София. Пак СДС даде началото на безпринципните назначения - литераторката Надежда Михайлова за външен министър и музиковедката Леа Коен за посланик ?! СДС ликвидира златната кокошка Океански риболов - над 800 без работа, близо 30 кораба за скраб и затваряне на консервен комбинат - още към 400 на борсата, но не затвори затъналото Кремиковци и даже наливаше милиони там. СДС МОЖЕШЕ НО НЕ ОТВОРИ ДОСИЕТАТА И НЕ ПОЖЕЛА ДА НАПРАВИ ДЕКОМУНИЗАЦИЯ !!! СДС влезе в коалиция с пълното с ченгета ДПС. Как винаги ставаше тъй, че на парламентарни избори в Бургас, в листата на СДС/ОДС между първите 3-4 никога нямаше нито един бургазлия ? На предварителни избори в Бургас, трябваше после от София да одобряват бургаския избор, сякаш ние сме малоумни ! Как стана тъй, че в ръководството на СДС/ОДС винаги присъстваха агенти на ДС и всички баш десни си затваряхте очите ? -- Ей зарад всичко туй моя глас и на моите колеги и на моите приятели и на моите комшии от 10 години вече не е за вас а за ГЕРБ. И не искам да чувам за десни, за автентични демократи и тем подобни демагози обслужващи БСП.

 • Кой

  Кой(17 April 2017 - 18:04)

  Отговор

  И как точно ще допринесете за доброто на България ако не съществувате политически ? Без партия, без успех на избори, без участие в правителство ! Може би с разкази в махленската кръчма.

 • ДО:До генетично обременения олигомайфренд „ДО:пак надзърнах за малко“ (17 April 2017 - 18:04)

  ДО:До генетично обременения олигомайфренд „ДО:пак надзърнах за малко“ (17 April 2017 - 18:04)(17 April 2017 - 18:04)

  Отговор

  Олиго-мамалигомайфренд,...Пърдулеску-мърдулеску,... Всичко е ясно като бял ден! И замириса на мамалига! И не само на жълтите павета, а в цяла България - като при Жан Виденов...и Царя...и Орешарски...и Борисов на златния пръст на Сидеров...

 • ДО:пак надзърнах за малко(16 April 2017 - 21:04)

  ДО:пак надзърнах за малко(16 April 2017 - 21:04)(17 April 2017 - 16:04)

  Отговор

  /" И ако Вие т.н. десни искате да съществувате политически, ще трябва да си сътрудничите с ГЕРБ а не да воювате с тях. .......... /Всички от ГЕРБ и БСП/не само троловете/, сте тъпи, аморални сметкаджии! Ние т.н десни нито искаме да съществуваме политически, нито искаме да си сътрудничим с комунистите от ГЕРБ и БСП. Ние искаме да съществува и добрува България в ЕС, а не да бъде вечен сателит на Русия накъдето ежегодно изтичат милиарди и обезкръвяват икономиката ни. Румъния която беше след нас, сега е далеч напред-мин. пенсия там е 440лв, а у нас 166лв./Ура, щяла да стане 180-200лв./. Най -доброто на тези избори е, че не влезе и ОФ-РБ да маскира менте-десните комунисти от ГЕРБ.И им лъснаха червените московски задници! И Борисов на ГЕРБ седна на същия златен Сидеров пръст, на който седеше и Орешарски. И както формално си разделихте преди 10-15г. от менте-левите БСП и станахте менте-десните ГЕРБ време о пак да се обедините и да си сътрудничите неформално. А "Т.Н. ДЕСНИ" НИКОГА няма да си сътрудничат с менте-десните от ГЕРБ и Борисов седнал на мястото на Орешарски. ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ!

  • До генетично обременения олигомайфренд „ДО:пак надзърнах за малко“

   До генетично обременения олигомайфренд „ДО:пак надзърнах за малко“ (17 April 2017 - 18:04)

   Ами след като ГЕРБ и БСП са еднакви, що комунягите не пристанаха на „нискочелата тиква“, както направи Пърдан в миналия парламент? Ето, сега Пърдан го няма, за да пречи на тези „менте-десните комунисти“ и позитанци да се обединят! Що не започнат заедно да управляват, а? И защо Курнелка така яростно отказва да е председател на парламента? Отговори ми, ама това май е много тежка задача за двата грама майонеза, дето ги имаш вместо мозък, нали? И викаш, Сидеров, а? Ами да ти кажа, че той ще се окаже доста по-умен от вожда ви с разцепеното селфи – в четвърти парламент вече влиза, а защитника на румънските агнета, домнуле Пърдулеску, вече се свира в храсталаците до народното събрание и квичи немощно оттам! А устенцата му като кокошо дупе продължават да фъфлят - колко съм умен и готин! Ти само гледай как ще го подритват сега, ако реши да се върне към адвокатската си професия. Подритването от страна Ристю Бойкикиеф, когато Пърдан се надупи за коалиция, ще му се види като погалване пред мощния шут, който ще изяде от страна на другите юристи! Само гледай!

 • разгневени безпартийни

  разгневени безпартийни(17 April 2017 - 11:04)

  Отговор

  леви десни кучета бесни-все бкп,кгб,кпсс, дс,доносници,възродители. и кво сега. едни и същи на софрата. дори трябваше със забрана да си стоят в бг, а не да ги пускат в западни страни номенклатурните кадри на държавна сигурност, едните останаха в бг на държавна хранилка, а другите със крадените пари на народа заминаха със зелена карта през 1989/1990 в САЩ, знаем ви, но нищо не можем да сторим, те са мнозинство, а безпартийните, ощетените са малцинства, повечето еродирани хора (лекари, интелигенцията...) след 1944 са избити по лагери, по затвори,

 • Доскуча ми

  Доскуча ми(17 April 2017 - 10:04)

  Отговор

  Стига сте ривали. Знаем, че сте голееееми антикомунисти. Щото бащите и дядовците на някои били в лагерите и затворите. Какво антикомунистическо сте сторили по време на соца? Изучихте се безплатно, добихте професии, клепахте колеги, съседи и другарчета, че и роднини. ДС било спретнало СДС - ами кой, ако не те? Какви антикомунистически авторитети имахте? Бай Илия Минев - малоумния антисемит и бай Дочев - фашагата? Какви биографии - да не би да сте имали Вацлав Хавел, акад. Сахаров или Адам Михник? Поставихте начело икономическия спец Иван Костов със съпруга партийна секретарка. Той подхвърли една жалка реституция на остарялите остатъци на дребната буржоазия и осъществи най-големия грабеж - масовата приватизация. Самото словосъчетания - "масова" с "приватизация" е достатъчно точно определение. Каква база имахте? Дърти реститути, невиждащи по-далеч от имотчетата си и бивши комсомолци - светкавични милионери? Свестните хора избягаха в нормални страни, защото махленският ви антикомунизъм със задна дата не струваше да си погубват живота в простотия и мизерия. Вместо да чоплите между пръстите, признайте си некадърността, страхливостта и упоритото невежество да търсите вината в другите, но никога в себе си.

 • пак надзърнах за малко

  пак надзърнах за малко(16 April 2017 - 21:04)

  Отговор

  Мнозинството от коментариите са олицетворение на състоянието на претендиращите за истинска десница - Лични дрязги или приятелства, абсолютно точно спазване на комунистическия постулат - който не е с нас е против нас, високо мнение за собствената персона. В съчетание с отчайващо политическо късогледство, тотална слепота за обществените реалности и безмозъчна липса на креативност. Ето поради тези слабости т.н. десни от категорията на Костов и Кънев продължават да копаят дъното и се намират празноглавци да им се възхищават. Докога ще сте слепи и глухи ? За сегашните 2,5-3,0 % ще си мечтаете след 2-3 години както сте тръгнали ! .......... За каква политика говорите, след като не можете или не искате да уважавате избора на народа ? И плюете срещу ГЕРБ и знаковите лица на ГЕРБ. Давате ли си сметка, че плюете и по хората гласували за ГЕРБ ? И след като ги обиждате напоително, имате нахалството да искате от тези хора да гласуват за Вас ! Това е политическо безумие господа и госпожи десни, стари десни, автентични десни и жълтопаважни десни. .......... Харесва, не харесва, фактите са че има партия която е възникнала от долу и без поръчка от Кремъл и тази партия се възприема както за дясна, така и за единствената която е способна да се противопостави на БСП и да защити националния интерес от щенията на Москва и Анкара. И ако Вие т.н. десни искате да съществувате политически, ще трябва да си сътрудничите с ГЕРБ а не да воювате с тях. .......... Също така проумейте, че жълтите павета не са България. И се опитайте поне малко да "чактисате" нагласата на работещите 6 дена по 12 часа за 400 лева и без осигуровки !!! Също и на младежите гледащи на чужбината като единствен шанс. .......... Айде стига Ви толкоз акъл макар, че като се замисля, изобщо не заслужавате да си търкам клавиатурата. Вие сте като динозаврите - бивши величия, които са обречени на изчезване защото не могат да се приспособят към променените условия.

  • Don Giovanni

   Don Giovanni(17 April 2017 - 13:04)

   Прекрасен коментар, приятелю! Истина в всяка дума! Che bello, che grande, както казват някои каки! Лошото е, че прокисналия биволар, във височайшето си малоумие, няма да чуе, а още по-малко да разбере какво му казваш! Това се отнася в много по-голяма степен за облещените му, дебилни последователи, много от тях първо поколение от техния род с обувки, но имащи се за родени във Версай, а не в Долно Сусурлянци! Достави ми истинско удоволствие да го прочета, но това не се отнася за „хавтентичните десни“, самопровъзгласили се за истина от последна инстанция! За тях повече няма да има участие във властта, а немощно сополивене от храсталаците около парламента! Ама така е – „на каквото си постелеш, на това ще легнеш“, казва народът! А че са „обречени на изчезване“ е 200% сигурно!

 • Амин!

  Амин!(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  Ощавен маркиз(16 April 2017 - 17:04) пожеланията ти , от твоята уста да влязат направо в божиите уши! Но на ПРАКТИКА как да стане това , като предателите ГЕРБ и БСП са московски мекерета! "Бог дава, но в кошара не вкарва!"

 • Ощавен маркиз

  Ощавен маркиз(16 April 2017 - 17:04)

  Отговор

  Туканка, под една воистина дълбока и задушевна „литургия” за ДЯСНОТО българско – здрав да е силом и духом нейния автор, г-н Христо Марков! - е станала изключително полезна за ГРАЖДАНСКОТО НИ НАЧАЛО разговорка. Изпълнен съм с надежда, че вървим КЪМ ЯСНОТА за станалото и ставащото с нашия търпелив, жилав и достоен народ. За ПРЕЧИСТВАНЕТО, Покаянието и Възкресението Българско трябва да говорим по такъв начин. Почитания към „Фактор”! Нека „грешници и безгрешници” да разговаряме за каквото сме, кое ни е отреденото от Оня Горе и можем ли да го имаме в бъднина. На ясен и искрен БЪЛГАРСКИ! А кой как иска, тъй да ни разбира - в Европа, в Еврашия и по Глобуса… Доколкото познавам историята на нашата народност и държавност /с всичките им перипетии и специфични наслоявания/ -, мисля, че поехме към ускорено развитие в красива и модерна европейска държава. Нещо като „швейцарска пазителка” на Балканите и Европа. Вярвам го, приятели. Стига са очистим раш-сифилистичните си обори, преди да ни превърнат в евразийски говнярник.

 • ;; ММ

  ;; ММ(16 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  Алооооо, съсредоточете се върху написаното, защото то поставя един много, ама много сериозен проблем за дясното и ми се струва, че никой досега не го е поставял! Това е важното, ако сте наистина загрижени за антикомунизма. Много сериозен проблем, много. Унищожаването на старите традиции наистина може би е огромен проблем за развитието ни. ДС се страхуваше от тези хора, които са оцелели в лагерите и затворите, защото тези хора вече бяха минали през преизподнята на комунизма. Техните наследници можеха да са огромен капитал за десните, но самите те го пропиляха. Сега в Герб са все бивши комунисти или техни наследници...

 • Поправка

  Поправка(16 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  До Георги Проданов, извинете, моля!

 • Не можахме и не искахме

  Не можахме и не искахме(16 April 2017 - 10:04)

  Отговор

  да унищожим кдс и кадрите му и затова и днес те царуват. Как са наказани гоцев, семерджиев - уж осъден на 4 г. затвор? Как са наказани тези от политбюро и цк? Никак. Е на какво се чудите и маете тогава? На ви тежна революция с ченгето каракагъзов окупирал вмро и кандидат военен министър.

 • Борис

  Борис(16 April 2017 - 09:04)

  Отговор

  1.Лазаре П, аз не съм анонимен, а Борис. Като Борис- Царя Покръстителя. 2.Ти и другите, ако сте българи и християни, изгонете попПолковниците от ДС Синода-филиал на КГБ. 3. Не руското" Христос ВОСкресе", а българското "Христос ВЪЗкресе"! 4. Най важното: Пожелавам на всички Човеци и на теб - Бъдете живи и здрави!

 • Лазар П.

  Лазар П.(16 April 2017 - 08:04)

  Отговор

  Присъединявам се към призива на човека да направите нещо старите седесари, за да имаме надежда! Благодаря ви за разкошния коментар - припомнихте ми стари неща, които бяха толкова красиви! Аз ви помня още от митингите през 1990 год. и сте един от малкото, които останаха на същите си позиции от тогава. Не обръщайте внимание на анонимниците - те са си винаги били такива дребни души - дерзайте, борете се, пишете/имате талант за това/, вдъхвайте вяра у хората, защото малко ни останаха такива като вас. Помислете за това, че борбата с комунизма продължава! Благодаря ви за този чудесен коментар! Христос Воскресе!

  • Христос Возкресе!

   Христос Возкресе!(16 April 2017 - 09:04)

   Няма нищо по-лесно от това, да излъжеш човек който иска да бъде лъган. И който не може да събере две и две.

 • Да!

  Да!(16 April 2017 - 03:04)

  Отговор

  Не можеш да си промениш биографията. Много измамници се навъдиха. Ако наистина си бил антикомунист, трябва да можеш да покажеш досие от ДС. Ако е за показване. Другото е Христо Марков - пише, та пише със задна дата, наваксва.

 • Истината и само истината

  Истината и само истината(16 April 2017 - 03:04)

  Отговор

  Абе хубави и наивни момичета и момчета от Faktor.bg,, защо му давате трибуна на този измамник? 1. Лъже всички, че по време на комунистическия режим е бил репресиран от ДС. Цялата истина, която помня е, че като студент по българска филология в ПУ на една студентска бригада във II курс Христо Марков се опита да изнасили една колежка. И за това го извикаха в ДС и го предупредиха повече да не прави така. Това му е цялата политическа репресия. Аман от измамници! Освен това, той има един чичо криминален престъпник - Георги Марков, който наистина е бил по затворите няколко години, защото като треньор на волейболния отбар на "Марица" девойки старша възраст - Пловдив е изнасилил няколко от тях. И Христо представя чичо си като политически затворник! Боклуци. Това изнасилването в техния род явно е родова черта. Измамничеството - също.

  • До Истината

   До Истината(16 April 2017 - 04:04)

   Тебе на истина май те е учила Моника Станишева. Тя такива опорни точки изпращаше до червените мутренки - "казвайте, че онова момче дето му разкарвави полицията главата на един от протестите - НЕ Е Е В РЕД С ГЛАВАТА."

  • :-)

   :-)(16 April 2017 - 05:04)

   Много смешно. Аз изброявам проверяеми факти. Що не си съгласен? Май ти си Моника Станишева.

  • Аман от антикомунисти след 1989!

   Аман от антикомунисти след 1989!(16 April 2017 - 05:04)

   Всеки истински жив анткомунист от преди 1989 тряба да има досие в ДС. Като затворник, лагерист или поне несъгласен с комунистическия режим. Лично аз имам дълго досие и за това си позволявам да преценявам. Дали някой "антикомунист" е агент Виктор или просто е измамник. Ще отбележа, че след падането на режима доста криминални се писаха политически, както винаги е било. Истината е в досиетата. Ако Христо Марков имаше досие в ДС, той до днес щеше да го е показал. Явно няма. Но за сметка на това многословно пише общоизвестни неща като от последна инстанция антикомунист. Което е непълно и досадно.

  • Киро Проданов

   Киро Проданов(16 April 2017 - 07:04)

   До коментар "Истината и само истината". Вие сте очевадно от комунистическите тролове и повтаряте глупостите на комунистите от 1990 год. Аз съм бил състудент с Христо 4 год. и трябва да ви напиша истината, другарю. Това за изнасилването са такива глупости, че нямам думи. Става дума не за бригада във 2 курс, а за бригадата в Царимир /бяхме вече 4 курс/ и тогава Ицо наби шефовете комсомолци Тодор Бистрашки и Росен Топалов. Дойде Максим Радев от ДС и ни принудиха да правим комсомолско събрание, но не стана. След месец изключиха Ицо от комсомола и го направи лично Милена Калудова, който беше партиен секретар на ПУ. Протоколът от събранието съм го чел - там няма въобще такива неща, а са свързани с побоя, който той нанесе на комсомолците, за това , че е племенник на Трифон Кунев и т.н. Как не ви е срам да лъжете така? И още нещо. Христо въобще няма вуйчо - баща му, който е починал 1970 год. има сестра, а майка му също има сестра. Никакъв такъв вуйчо не съществува. Този Георги Марков няма нищо общо с Христо - той е от Харланли и е бил колега на баща му като треньор по волейбол. След 1990 год. този измамник се появи и взе да се върти около Христо и сам си пусна този слух, че имали роднинска връзка. Христо разбра за това и го изгони, а оня взе да обикаля и да плюе Христо, но Господ го наказа. Това е истината - и се молете и вас да ни ви накаже Господ за лъжите ви. Безсрамници.

  • До Христо Проданов

   До Христо Проданов(16 April 2017 - 12:04)

   Я стига глупости! Съмишленици сме, но този Георги Марков изнасилвача Христо през 1990/91 го представяше из цял Пловдив като свой чичо - политически затворник. Сега разбирам, че е лъгал. Ако е вярно това, което пишеш. Приемам, че е вярно, но така просто не се прави. Не си измисляш роднини "политически затворници", нали? Затова не го обичам Христо Марков - много лъже. Чува нещо интересно и го представя като своя идея. Много разпалено и достоверно. Като изтрезнее след няколко дни обикновено смутолевя: "Да де, ама това и аз съм го мислил." Като това, че измислил да прави Музей на комунизма в подземията на "Гурко" 4. Я го питай това кой му го каза?

  • Запрян Джуджев

   Запрян Джуджев(16 April 2017 - 12:04)

   Наистина се ядосах от троловете - пиша си истинското име и призовавам тези , които се пънат да пишат небивалици да си напишат и те имената - така е достойно, иначе сте мекотели и жалки типове. Христо лансира идеята за Музей на злото още 2011 год. на конференция в Синята къща в Стария град - тя бе за антикомунизма и присъстваха съветниците на президента Росен Кожухаров, Милен Любенов, още проф. Алтънков, проф. Марк Стахин, Горанд Лимбланд/фондация за "Памет и съвест"/. Всички гласувахме резолюция за този музей, а ти къде беше другарю??! И кой си въобще ти, жалко човече. Не мога да се сдържа, защото съм присъствал на тези неща, както и на кампанията на Ицо през 1990 год. и никакъв Георги Марков не е имало тогава - пак лъжеш. Казах ти, че Христо го прогони още в ония времена и оня започна да го плюе, защото Христо му даваше пари и го хранеше, но дойде дъщеря му и каза, че баща и не заслужава това. Между другото, Христо още тогава и помогна да замине за Германия и да се уреди с работа. Не плювайте така човека - жалки сте!

 • Стари спомени

  Стари спомени(16 April 2017 - 01:04)

  Отговор

  Като падна Стената /чухме по "Свободна Европа"/ и показаха как на Тодор Живков му увисна долната челюст, извиках двама приятели и на една стара пишеща машина "Марица" начукахме следното кратко съобщение: "На 15 ноември т.г. всички членове на БКП в 5.00 да се яват на перона на Централна гара. Да си носят топли дрехи и суха храна за два дни." Това на формат А 4 се събираше 8 пъти. Писахме с индиго, режехме и ходехме да лепим по входовете на блоковете. Резултатът в квартала сутринта беше десетина инфаркта.

 • Борис

  Борис(16 April 2017 - 01:04)

  Отговор

  Хубав коментар, но за съжаление, „ забравимо минало“. Казвам го както с носталгия, така и с тъга. Причините са агентурните похвати и напусналите ни по биологичен път, познавачи на старите родови традиции, както и свидетелите на някогашните години на разцвет (преди девети септември 44.). Е, рушителят комунист, независимо как сега се е пребоядисал, след като промени историята, предаде страната на руската империя и унищожи най–ценното в българският дух, трудовите навици и стопанството, като ги замени с крепостен болшевизъм, подплатени с предателства, раболепие, подлост, злоба, завист, простащина и други, ни постави в тази безизходност. Според мен, няма повече место за плач, след като все още има някакво осъзнаване. Необходимо е само да се постигне на една осъзната сплотеност, както и не маловажният избор на истинските лидери на промяната, защото те бяха съзнателно и систематично подменени от бившите агентурни структури на ДС. Да спорим дали Герб е ядрото към което трябва да се обединим дори да е е желателно, не би било конструктивно. Макар, че е доста странно предлагането на председателски постове, на партия ГЛАВЕН враг и прекалената тактичност спрямо Русия, Герб е партия, която не трябва да бъде враг на кристализиращото ново. Това, защото тази партия, независимо от това дали ръководството й е подходящо или само като избор на по–малкото зло, обединява избирателите желаещи победата над комунистическата алтернатива. В същият казус, Герб не трябва да вижда в една нова партия, като Нова Република враг, въпреки, че ще претърпи съществен отлив на симпатизанти. Все пак, те поне по заявка не са комунистическа партия и като следствие, могат да се включат в една ефективна западноевропейска коалиция, като съвместно заложат на европейските изисквания за промяна. При това, нейните ръководни органи биха все още могли да се оттеглят безнаказано, разбира се, след като се прецени доколко вини са натрупали. Като казвам това, все още си мисля, че не са могли да достигнат нивото на поквара, което съответства на пребоядисаните социалисти. Така в общи линии би могъл да изглежда изходът, без да бъдат загубени необходими гласове, гаранти за истинска промяна. Може би еуфорията за коалиция с обединените идиоти в момента да окрилява ежедневието, но съм сигурен, че не след дълго то ще се окаже, че е олицетворение на баснята за орелът рака и щуката. Тогава новите избори трябва да зададат посочената насока.

  • Chewbacca

   Chewbacca(17 April 2017 - 13:04)

   Значи така, а? „Герб не трябва да вижда в една нова партия, като Нова Република враг“? Я пак? ГЕРБ не вижда в Нова Република враг, а е точно обратното! Ако не вярваш на българите, иди в Брюксел, при ръководството на ЕНП, па им кажи тези твои дълбоки умозаключения. Най-учтиво ще ти посочат вратата. Или иди във Вашингтон и кажи на настоящия американски президент да не прави грешката да кани пак на молитвена закуска Цветан Цветанов, както правеше Обама преди това. Кажи му, че Цецо е „физкултурник“ и не е десен, да те видя колко време ще издържиш! И тези приказки, че те там не знаят какво става тук, ги остави за дръгалефския клуб на сектата „Свидетели на Костаки от първия ден“! Всяко посолство у нас си има информационен отдел, който денонощно събира информация за всичко, за което можеш да се сетиш и, особено, за политиката! Така че яж си козунака, чукай си яйцата и не се бутай между мъжете, ясно?

 • антикомунист

  антикомунист(16 April 2017 - 01:04)

  Отговор

  ГЕРБ най уродливата комунистическа партия а марков охранен нещастник от същата тази партия и простете но бг народ е най тъпият и затова си заслужава съдбата продажни конформисти това е положението е успяхте вече си имате изцяло руски парламент без опозиция да ви е честито

  • До антикомунист

   До антикомунист(16 April 2017 - 02:04)

   Не те знам къде си по света, но не си прав. Тук в България борбата с болшевишкото зло продължава. Не сме се предали, за разлика от теб. Сега е по-лесно, имаме контакти. Московците за по-затруднени - нали гледаш как ги бомбят всеки ден? Рецептата е подигравка - подигравка с Москва и подигравка с нейните партии тук - БСП, ГЕРБ, ДПС и разни Обединени русофили.

 • За публиката

  За публиката(16 April 2017 - 01:04)

  Отговор

  Цялото разрушаване на комунистическите паметници ставаше официално - със заповеди, подписи и печати. Пазя си ги тези заповеди - копия - в архива. Даже съм ги дал в Историческия музей на града.

 • Здрасти, Христо

  Здрасти, Христо(16 April 2017 - 01:04)

  Отговор

  Ще те помоля тези дни да изкоментираш и поредната врътка на сельото Спас Гърневски. Който късно се появи в СДС Пловдив - в края на 1990 както помниш. Когато вече бяхме разрушили 4 гадни комунистически паметника. 1. На Ленин пред Панаира - 3-метров мраморен. Натрошихме го на малки мраморчета и ги пратихме да подсилят ж.п. линията Пловдив-Пазарджик. 2. Паметника на Георги Димитров вътре в Панаира - бронзов, пратихме го за претопяване в КЦМ. 3. Паметника на Васил Коларов пред ВСИ-то. То и самото ВСИ /селскостопанския институт/ се казаваше "Васил Коларов" - и този бронзов го претопихме. 4. Паметника на Петър Ченгелов от Градската градина - известния пловдивски джебчия, който като нямало накъде да бяга повече през 1926, избягал в СССР и после се върнал като терорист тук. Хванали го и го обесили. Бяхме прекръстили и улиците и училищата. И като стана кмет през 1995, на Спас му остана да бутне Альошата. Много лаеше, но не го бутна. Обясняваше се като момиченце, че не можело. Как да не може, бе! Един влекач с една верига на гушата на Альошата и символа на съветското робство пада. Коментирай!

 • ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ(15 April 2017 - 23:04)

  Отговор

  повечето "десни" партии са създадени от ДС към края на комунизма! и са пълни с номенклатурни мишоци, които гърмят един по един. трябва да се отворят всички досиета, за да се види кои са били бащите и дядовците на РКънев, на Христо Иванов, на трайчо Трайков, на Прокопиев. петолъчките са им на челата! ГЕРБ е единствената автентична ДЯСНА партия! създадена от хората за хората! без ДС, без рубли, от нищото!

  • Твой Боко

   Твой Боко(16 April 2017 - 00:04)

   Абе каква дясна партия е Герб, бе кьорпе? Що не си видите кмета на Пловдив Иван Тотев, който обслужи Гергов и го прави винаги от години. Ами вижте му хотелите - какво общо има този човек с дясното? Безсрамници!

 • И все пак... Благодаря на Христо Марков

  И все пак... Благодаря на Христо Марков (15 April 2017 - 22:04)

  Отговор

  1.За документално подкрепената теза. 2.Че пак "разлая кучетата"- и съгласните , и несъгласните. 3. Дано не е за отвличане вниманието от вече очовадното- ГЕРБ, БСП и ДПС са една и съща ОПГ/организирана престъпна група /под контрола на Кремъл. Очовадно е, че Борисов седи на същия златен московски пръст на Сидеров, на който седеше Орешарски! Очовадно е , нали?

 • barcelonski

  barcelonski(15 April 2017 - 21:04)

  Отговор

  ПРЕКРАСНА РЕТРОСПЕКЦИЯ ..... върнах се в студентските години когато ферментираха описаните процеси. Мутрите на ДС-КГБ имат заложени и дългосрочни "проекти" в политиката на BG - при това в целия политически спектър. Следват 'Фтентичните Прокопиеви Кретури: ДЕОС - Зелените - ДА България ..... след провала на ДБС-ерастката Нова Репу' => Разградските Агнешки Тиквички трябва да вкарат техни хорица в Парламента ... (рептоспективно)

 • СТАР анти-ком, анти-герб РОД

  СТАР анти-ком, анти-герб РОД(15 April 2017 - 21:04)

  Отговор

  Вие, г-н Марков в коя част на дясното се слагате в момента? Нещо не ви виждаме къде сте? Определете се най-после да ви видим за кой десен пеете детирамбите си. По-голяма полза ще има от писането ви, ако изобличавате ментетата дясно ГЕРБ, партия на ДС-комунягите, а не да говорите общи приказки с неразбираеми намеци. ГЕРБ са "новите" десни, креатурата на ДС, милиционери полуграмотни, които не заслужават да са на високи управленски позиции защото нямат нито подходящо образование, нито разбиране за управление и демокрация. И защото им гледаме кражбите и възможностите вече 10години. А за биографичния вот - не се заблуждавайте. Потомствените анти-комунисти, никога не са посегнали към червената бюлетина под каквато и партийна форма да е, каквито и лъжи да им сервират медиите и ДС, всичко помнят родовете. Гербаджиите са нагаждачите, подлизурките, безхарактерните колаборационисти, децата на комунистическите слуги. Те не могат да объркат истински демократичните родове. С мутра начело. И Радан Кънев беше единствен политик, който разобличи ГЕРБ като ментета. А РБ като продажници за постове. Малко от вас - старите седесари подкрепиха Р.К. Къде сте вие? Къде е Александър Йорданов? Ами Костов? - Дори Костов не подкрепи явно Радан, с ясни послания и имена, а излезе с някакви неопределени съвети (в интервю за BiT преди изборите) за обединение на дясното. За кое дясно? За РБ - дето го купи бай Х? Или за ДаБ, която беше употребена за експеримента на Иво Пр? Ами това са десните - да си признаем - освен ДСБ с Нова Република - други десни няма. Обединявайте се около тях И НЕ ЛАЙТЕ САМО. Действия ни трябват днес, а не теория.

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(15 April 2017 - 21:04)

   ДО: 'Фтентиче СТАР .... - Градски, не се сърди на ГЕРБ за злощастията, които Ви докара => БАЙ ГЪЗ Дръгалефский -=> Ваш'то Знаме. Ако, обаче ..... си от онези 2,5 % статистическа грешка, които за пореден път гласуваха за БАЙ ГЪЗ IBAN-Костовски ...... а преди това за Радев ..... и по-преди това за => Първанов (с отвръщение) значи сам се слагаш в категорията => Автентичен Безполезен Почитател на Бай ГЪЗ ..... (уточнително)

  • Георги Донев

   Георги Донев(15 April 2017 - 23:04)

   +++++!

 • безпартиен

  безпартиен(15 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  И нито дума за другата изкуствено създадена дясна партия управлявала и готвеща се да управлява-ГЕРБ!Необяснимо е как ръководството на "дясна" партия е съставено от бивши членове на "лява"-синове,дъщери и внуци на АБПФК гордеещи се с "героичното минало" на роднините си!

  • бълг.народ си заслужава страданията си

   бълг.народ си заслужава страданията си(15 April 2017 - 21:04)

   И допълвам-тази посмина гербажии са не само с родословие,те са просто тъпунгери налапани с власт .Погледнете министрите-крадци и наглеци.накрая на управлението ще има бити гербажии и пишман-патриоти

  • беее

   беее(15 April 2017 - 21:04)

   Ненормалник, обладан си от Сатаната с пълна програма, иди да се изповядаш и си пъхни кадилницата на попа отзад за да се пречистиш.

 • Йото Станев

  Йото Станев(15 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  Г-н Марков, поздравления за чудесната статия и искам да добавя нещо. Моля Ви, призовавам Ви, горещо се обръщам към вас да направите нещо като истинска дясна партия. Има доста хора като вас, които създадоха СДС, не се оцапаха с кражби през годините, не излязоха ченгета като Г. Марков и най-важното - запазиха паметта. Имате опита, имате хъса, имате възможност бавно да започнете да строите нещо истинско дясно. Това с Герб е просто комунизъм под друг вариант. Моля ви - направете го

 • надзърнах за малко

  надзърнах за малко(15 April 2017 - 18:04)

  Отговор

  Да, някогашните партии от преди 1945 г. ги няма. Но е нелепо да се съжалява за партии, които са се оказали неспособни да удържат България извън "червената чума". Тези стари партии просто не са издържали изпитанията на времето и са отпаднали - впрочем това се случва не през 1945 г. а доста по-рано, през 1934 г. когато Цар Борис 3-ти на практика суспендира парламента. А причината е невъзможноста на т.н. големи партии да управляват държавата !!! ........... СДС беше създаден от комунистите като контролирана опозиция. "Десните" и после техните "люспи" успешно играха отредената им роля. От началото на 90-те години, та чак до появата на ГЕРБ. А появяването на ГЕРБ беше неизбежно и естествено - нямаше реална опозиция на БСП и съвсем нормално беше да се появи такава, въпроса беше не дали а кога. И тъй като тази поява беше естествена и не беше инициирана от БСП, нападките срещу ГЕРБ бяха и са толкова злобни, обидни, долни и т.н. Беше впрегната цялата останала енергия на комунистите за да се оплюва и смачка ГЕРБ, дойде и помощ от Кремъл, появиха се "опорни точки" , "интернет-тролове" , наляти бяха буквално милиони левове, но уви ... БСП не отчетоха 2 неща - сравнително нормалното функциониране на капиталистическата държава и собственото си минало на чужди лакеи. Но ..... времето и икономиката постепенно ще поставят политическата ни система на мястото й - далеч и от Москва и от Анкара. Защото това е единствения начин държавата да просъществува. Така, че мястото на някогашните партии не е празно. А глупостите за "старата градска десница" просто трябва да бъдат забравени като противопоставящи, разделящи и изобщо вредни за нормалния политически живот. ........... За сега ГЕРБ нямат дясна алтернатива. И националния интерес изисква консолидиране около основния "десен" фактор а не познатото "люспене". Едва когато и ако БСП стане нормална про българска партия, може да се говори за други десни или леви политически субекти.

  • ДО надзърнах за малко

   ДО надзърнах за малко(15 April 2017 - 21:04)

   Герб са тъмно-червени комунисти -ВИЖТЕ биографиите им !!!! Каке възможно още да сте заблуден ,че Герб били десни,тотално невежество или сте внедрен да промивате мозъци ,че те са спасението-герб-комунисти -криминали -мутри....

  • До облещения пърдански смръдливец „ДО надзърнах за малко“

   До облещения пърдански смръдливец „ДО надзърнах за малко“(17 April 2017 - 14:04)

   Гньетавите костовачета така бързат, горките несретници, да оплюят Баце, че чак пяна им излиза на зурлите! Ами нали не сте „милиционери, шофьори и теляци”, що така умния, преливащ от акъл и интриги, превтасал, прегърбен хиндустански биволар и лаборантски гуру се смъкна само за няколко години от 52,8% на 2,8% електорална подкрепа? Що така, бе клесави папуняци нещастни? И какво мислите, че с гърчещият се да направи по-атрактивно за боливийските манафи селфи на дирника си, ще пребъдете и ще вземете властта? Ще вземете от трите най-дългото, ама Пърдан ще се радва, щото ще има къде да си го турга! И нека ви кажа, че с напъване мислене не става! С напъване се търсят резултати само при запек, ама като гледам, при дебилните костовачета запека е не само анален, но и интелектуален! Честито и пак заповядайте! Трогателно е да гледаш умствено недъгави мишоци да се гърчат, белким измислят нещо не дотам шизофренно като духовния им водач!

 • Браво!!!!

  Браво!!!!(15 April 2017 - 18:04)

  Отговор

  Винаги Ви чета с интерес и с благодарност, че Ви има и пишете г-н Марков! Защо не започнете отново вие идеалистите да организирате нова дясна партия? Вие имате и опит и историческа памет , и доверието на много от живите основатели на СДС по места. Призовавам Ви!

 • Десен

  Десен(15 April 2017 - 18:04)

  Отговор

  ТОВА Е НАЙ-УМНИЯТ КОМЕНТАР, КОЙТО СЪМ ЧЕЛ СЛЕД ИЗБОРИТЕ! ОПРЕДЕЛЕНО! БРАВО НА АВТОРА! ДОБРЕ Е ДА БЪДЕ ПРОЧЕТЕН ВНИМАТЕЛНО ОТ ВСИЧКИ ДЕСНИ ХОРА, ЗАЩОТО В НЕГО ИМА ТОЛКОВА МНОГО ИСТИНА! БРАВО "ФАКТОР"!

 • Поли

  Поли(15 April 2017 - 17:04)

  Отговор

  Последният ход на червените е "Да, България" с чедата им на чело на "движението" - изключително хитър и гаден ход, защото увлече много млади хора, неизкушени от политиката.

 • овца-християнка

  овца-християнка(15 April 2017 - 17:04)

  Отговор

  Само че сега народът няма да позволи същото да се случи и с Герб. Автентичните мишоци да имат 'много здраве'.

  • Тиква пожарникарска

   Тиква пожарникарска(15 April 2017 - 20:04)

   Това е истински ДЯСНО - "Това, което е построил Тодор Живков, аз не мога да боядисам до края на живота си". Затова и взимам агенти на ДС за депутати. Заслужил съм да съм "десен", след като изпълних повелята Партията и ДС да извърша описаното във цдйлетона по-горе.

  • za писалия в 20:04

   za писалия в 20:04(15 April 2017 - 21:04)

   Ненормалник, обладан си от Сатаната с пълна програма, иди да се изповядаш и си пъхни кадилницата на попа отзад за да се пречистиш.

  • Тиква пожарникарска

   Тиква пожарникарска(15 April 2017 - 21:04)

   Защо бе другарю, не казах ли тава нещо за бай Тошо? Или не ме слушате, гербаджии? А уж заедно ще строим новото дясно, асфалта и спортните зали. Един е лозунгът "Съюз със СССР" (т.е. с патриотите).

  • До овчата глава дръгалефска „Тиква пожарникарска“

   До овчата глава дръгалефска „Тиква пожарникарска“(17 April 2017 - 14:04)

   Днес, на драгалевските ливади, в близост до дома на прокисналия, видиотен хиндустански биволар с пембените бърни - гуруто Мордохай Еленкин-Санкин, ще се извърши събиране на сектата „Свидетели на Костаки от първия ден”. Просветления индийски лаборант с лилавите джуки ще изнесе лекция на тема „Как от спечелени 52,8% се печелят 2,8%”. Очакват се знамения, чудеса и поклоннически ритуали като измиване на нозете на Просветления от коленопреклонни последователи като „Тиква пожарникарска”, за който народа казва „Като не можеш да целунеш попадията по мистрията, ще цунеш попа по топа!” (тук се споменава и един дървен сувенир с три букви със съответните благопожелания)! Бравос на таквизи последователи!

 • Марин

  Марин(15 April 2017 - 17:04)

  Отговор

  Компетентен и верен коментар. Но много е тъжно. Жалко. Пропуснахме да обявим БКП/БСП извън закона, както направиха с комунистическите си партии във всички източноевропейски държави. И сега се връщаме в началото на 90-те години.

Оставете коментарОбнови