Комунизмът профанизира вярата, болшевишкият култ в много голяма степен имитираше Християнството, но много профанно

Християните в Европа и у нас скоро ще бъдат малцинство - църквата не е отворена, не е гъвкава и не приобщава към себе си хората

Едни от последните думи на Христос са: „Мир оставям, моят мир ви давам“, казва пред Faktor.bg архиепископът на Вселенската съборна църква на Христос

  Интервю на Мая Стоянова

- Отец Писаров, отново е Възкресение Христово, разбира ли българинът тайнството на празника или се отдалечава все повече от връзката с Бог?

- Това, което ще кажа, не е моя теза, тя е известна. Българинът по природа е доста по-натуралистично настроен и не е толкова религиозен – това е всеизвестен факт. От друга страна, обстоятелството, че сме били твърде дълго време изолирани от европейската култура и ренесансовите и просветителски  процеси, самата църква, която е била в пределите на османската империя, не е могла да си свърши добре работата и да просвети народа така, че да може да възприеме по-качествено Християнството. И това няма как да не рефлектира върху светогледа на българите. Или с други думи – българина можем да го наречем умерен скептик към религията. Към това трябва да прибавим и комунистическия режим, който доста профанизира светогледа на българина. Защото това принципно е големият проблем на болшевизма – че той не е някаква система, която категорично или в някакъв философски аспект да отхвърля религията, а просто я профанизира, като я свежда до много ниско ниво. Не случайно болшевишкият култ в много голяма степен имитираше Християнството, но много профанно.

-  Къде сме тогава - по-близо до някакви езически и битови традиции и отчуждени от  истинската вяра ли?

- Ако българинът беше езичник – това би било добре, защото езичникът има също сериозна култура на религиозно почитание. По-скоро българинът стои някъде между езичника и варварина, но понятието „езичник“ в Християнството е било демонизирано. Факт е обаче, че принципно има симбиоза между езическите традиции и християнския ритуал. Християнството, което е универсално учение, ако е било чуждо на всеки вид религиозна опитност на човека, няма как да има допир с човека, няма как да се получи връзката с хората. Християнството обединява в себе си по-древни идеи, всички архетипи, които съществуват в другите религии, в религиозните и културни преживявания. По тази причина Християнството има претенциите да се явява универсално учение.

- Какво трябва да знаем и помним за мисията на нашия Спасител – Иисус Христос?

-  Парадигмите са много, те се менят и в момента е много трудно да се определи какво точно би могло да се извади като сентенция. Християнството дава многообразни посоки, но основното, на което винаги се е държало е, че Иисус Христос е Спасител. Той те спасява от ежедневните проблеми, от битийността, която е свързана и със смъртта, която се  превръща в сериозен  философски проблем. Той принципно е проблем на индивида. И след като Иисус е победил смъртта – тоест екзистенциално е излязъл от този проблем, той ни дава и някакво друго решение. Но това не е  достатъчно. Защото ако ти си отново в живота и си същият – то тогава приказката отново се повтаря. В този контекст Христос освен че ти дарява възможността да живееш вечно, условно казано, той ти гарантира и някакво спасение от този проблем. Спасението обаче не означава само да възкръснеш, а изисква обновление и то качествено - на цялото битие, раждането на нещо друго, на нещо ново, на нещо различно. И това е фактически големият проблем за натуралистичното мислене, което е свикнало със сегашното битие, с цикличността, с борбата да се справяш с днешния свят. И когато някой дойде и ти каже – спри, това е проблем, който ще мине, се получава една сериозна колизия – сблъсък на светогледи. В днешния свят, понеже човек преформатира битието до голяма степен чрез разума си, някак си не набляга много на християнската вяра. Но в последно време, когато има кризи, човек трудно съумява да се вгради в битийността, чувства нещо че му липсва, чувства загуба, има усещането за война, за смърт. И тогава точно се пораждат онези фундаментални идеи за преобразяване на целия свят. Някаква друга парадигма трябва да има, тази не върши работа.

- Кой трябва да я създаде или посочи тази друга парадигма?

- Има няколко тенденции в Християнството. Обикновено то се осланя на тезата, че Бог ще дойде и ще свърши всичко. Но голяма част от духовните учители, по-утилитарната част от тях, са смятали, че човечеството ще трябва да извърви своя път до момента, в който Божията воля и човешката воля ще се съединят, тоест ще настъпи едно единение, едно припокриване. Така че на нас ни предстои още много път, за да осъществим идеята на любовта и претворяването на битието.

- Къде е мястото на духовните водачи в извървяването на този път или това е екзистенциален проблем, с който всеки един от нас трябва да се справи сам?

- За някои хора може да се окаже странно, но Християнството е процес, който в някаква степен излиза от идеята за сакралното и на преден план застава човешкото, тоест идеята за богочовешкото, че Бог е тайна, че Човек е негово производно, върху което се прехвърля познанието. Тоест божиите тайни започват да се познават и стават присъщи на човека. Не случайно Христос е този, който ни разкрива тези тайни. И в този смисъл разкриването на тайните започва да променя и смисъла на свещеничеството. Свещеничеството  вече не е просто някакво жречество, а започва да се превръща в пасторство, което да се грижи за човека. От там и тази грижа започва да се развива многостранно и многопрофилно в зависимост от възможностите на самия човек - било то в медицината, в икономиката и пр. Тоест в някаква степен всички ние сме служители на Бог. Това още апостол Петър го открива и не случайно казва: „Всички сме род свещенически“.

- Не е ли вярата тази, която би могла да бъде опора и основание за обновлението на света и нашето човешко преобразяване?

- Ние живеем във време, в което вярата отдавна не е водеща. Тя е само подкрепящ фундамент или фон на разума. В момента ние живеем в култура на разума. Разумът е този, който се самообосновава и той претворява света. И в този аспект трябва да кажем, че вярата е длъжница на съвременното общество, защото тя трябва да намери най-добрата рационална форма, в която да достигне до човека. В момента до голяма степен църквите изоставаме от своето изнасяне на вярата - във вероучителната част в катехизиса, тоест в поднасянето на идеите на вярата. Тя трябва да се осъвремени, трябва да бъде много по-гъвкава и много по-близка до съвременните изисквания на самия разум, който задава прекалено много въпроси.

- Това вероятно е проблем на църквата, която не може или не иска да излезе от общоприетата форма, за да скъси дистанцията между обикновените хора и нейните служители?

- Първо нека кажем нещо за обикновените хора. Това е една голяма подмяна, която се е случила още през 3 век и то е станало съвсем естествено. Когато Християнството е започнало да се колаборира с империята, то е направило разлика между обикновени и необикновени, между някакви хора, които служат и такива, които не служат на Бог. Първоначално това не е съществувало. Имало е  някакъв божествен трепет сред хората да не сгрешат в нещо, или неудобство да не зададат някакъв неуместен въпрос за нещо свещено, което не им е познато. Оказва се, че всеки един християнин би могъл да се докосне до свещеното, тоест има библията, има възможността да пита, има възможността и да общува. Отказът от коментари, отказът от общуване говори за немощ – за духовна и интелектуална немощ. В този смисъл има църкви в света, които все повече се затварят. Ако те не преживеят някакво обновление, някаква основна реформация, преосмисляне на формите си на вяра - мисля, че ще останат все повече в минало. Те ще се превърнат в нещо като религиозен държавен култ, нещо, което ще обслужва церемонии.

- При това затваряне и втърдяване на църквите и набиращият все по-голяма сила войнстващ ислям, пред какви опасности е изправен християнския свят при срещата на тези две световни религии?

- Един път вече се е  случила подобна среща в историята на човечеството и то с доста фатални последици – църквата заедно с държавата са си отишли и на тяхно място официално се е появило мюсюлманството. Затова смятам,  че ако Европа принципно не реши демографския си проблем (а аз не виждам как би могла да го реши в близките 70 години), трябва да помислим много внимателно какви хора ще влизат през границите й, какви хора ще работят тук, как трябва да се отнасяме към тях и какви изисквания да има към тях, за да могат да споделят нашата европейска култура. Това е много сериозен проблем. От друга страна, България също се топи, това не е от сега, този процес върви от след Втората световна война насам. Ако ние не се умножаваме, а това трудно ще стане, тогава в един момент ще трябва да контактуваме с хора, които ще са пришълци. Тоест  Европа и България са изправени пред един и същи проблем. И ако църквата не е отворена, не е гъвкава и не приобщава към себе си хора, за да ги прави християни, много е възможно в близко време - до 15 или 20 години – християните в Европа и у нас да бъдат малцинство.

- От какво Възкресение имат нужда България и българите днес?

- Първо да се освободят от националната си идея. Националната идея се ражда в 19 век и умира след Втората световна война, но това не се коментира днес. Това е една остатъчна идея, която заразява много хора, но се оказа неработеща към този момента, защото е твърде стеснена като параметри. И затова да наричаме българина „българин“ - това е само едно условно понятие. По-скоро ние трябва да мислим за него като за Човек, като за човешко същество. Това човешко същество, за да може да се вгради в съвременния свят, трябва да се отвори за него, да се универсализира, да се ограмоти, и да види, че другите хора също ядат хляб, че и те пият вода, че и те имат същите нужди като този, който се нарича българин. И да разбере, че възможността да опази границите става с общи усилия. Никой народ, който се е самоизолирал или е самооградил себе си като нещо автономно, не е оцелял. Това са процеси, които тепърва ни предстоят. И в това отношение Християнството много трябва да помогне – да отвори българина за света. За съжаление, процесите, които сега вървят в Европа, плашат много хора, но това се нарича инстинкти. А  цивилизационният процес принципно не може да си позволи да се осланя на инстинкти. Той трябва да бъде строго рационален, както е в момента и трябва да се поддържа тази рационалност с всички усилия. Иначе отиваме към криза. И в този смисъл какво би означавало едно Възкресение на човека, на личността – да се върнеш в себе си, да се обновиш от това, което е заложено в тебе като природа, тоест да се превърнеш в нов човек, който да е склонен да променя нещата и то в положителен аспект. В морален план това означава да си носител на мира и на доброто. В познавателен аспект – това значи все повече и повече да познаваш света, за да можеш да го усвояваш, а в по-обществен план – да свикваш да работиш във все по-големи общности и между другото – да свикваш да създаваш общности. Един от сериозните проблеми на българина е, че той не може да живее в общност. Ние сме строги индивидуалисти и това се вижда в чужбина много ясно. Така че на българите пожелавам от днес - като чудо да стане – да се обновят в желанието да създава общности. Аз мисля, че това ще стане с човешки усилия, не само с Божии, трябва много да се работи в тази посока. А поради многото актове на насилие в света, църквата - и нашата, и по света, много ще се моли да има мир, защото без наличието на мир Евангелието трудно се осъществява. Затова в Рождественските дни се казва: „Слави силите Богу, на земята – мир, на Човеците – блага воля“. А малко преди Христос да си отиде казва: „Мир оставям, моят мир ви давам“, тоест този мир, който е от него - мирът на обновлението, на възкресението на този свят. Но за да се промени той в положителна посока, трябва да бъдем много активни и в мирните си послания, и в действията си за траен мир.

- Какво послания ще отправите към християните на този светъл празник?

- Това, с което искам да поздравя всички християни по света и всички хора с добра воля, е с надеждата за по-добър свят. Това  е нещото, което сред много хора се смята за някаква утопия, страшно много хора се крият зад нея. Но ако човек не го приеме с дълбочината на сърцето си и не вярва наистина в победата над смъртта, в победата над злото, човечеството няма как да просветне в бъдеще. Затова пожелавам на всички, които вярват във Възкресението, които имат добрата воля да преобразяват света, пък и на тези, които са скептици, един ден да осъзнаят необходимостта от това да вярваме истински в благото и в доброто. 

52 Коментар(и)

 • Мнооого време,бе

  Мнооого време,бе(25 April 2017 - 10:04)

  Отговор

  Защо го държите толкова много време този тъп и еретически материал.

 • Уточнител

  Уточнител(19 April 2017 - 02:04)

  Отговор

  Какъв е този тип, бе? Какъв архиепископ? На какво? И какво си позволява? Да се откажем от националната идея, а2 Ами какви ще бъдем тогава? Досега не сме чулит акова нещо на света... И какво, езичеството било добро. Имам подозрението, че този"архиепископ" е езичник.

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(19 April 2017 - 11:04)

   НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ => "България на 3 морета" бе колега - това визира Архиепископа .... Всичките "Велики" имат един корен => Матушка Русия. Тя дърпа конците с Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Югославия, Велика България, Велика Македония. Ти си мислиш за Националната идея => "България на не-Българите". Всички "патриотични" регионални структури в България са Креатури на Москва - "македонското ВМРО" - "македонското Пирин" - "тракийското Тракия" - "турското ДПС" - "българското ДПС => Атака" ..... Всички "патриоти" сте формени тиквеници и първосигнални чалгаджииски мутри ......

 • Защо?

  Защо?(18 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  Ако аз съм КГБ-бутонче!, ти си рожба на Хитлер и Сталин!

 • Иподякон

  Иподякон(18 April 2017 - 10:04)

  Отговор

  Това не е никаква църковна общност.Едната Свята,Вселенска и апостолска Църква е само православната! Тези заблудени хорица са чисто и просто униати-разколници. Господ да ги умъдрява!

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(18 April 2017 - 10:04)

   другарю Поп ..... "Образованието" в о'Семинарията е нещо като килийното образование през късното Средновековие. Само'дообразовайте се или поне не се излагайте с Лозунги от Зрелия Социализъм. Ето ти линк към сайта на Икуменическата Църква на Архиепископа https://ceacbg.com/ ..... и вземи и прочето нещо от професор Пламен Цветков ... първи ред в дясно. (бащински-наставляващо)

 • Православен

  Православен(18 April 2017 - 08:04)

  Отговор

  Какъв е този измислен архиепископ на Вселенската съборна църква на Христос???? Поредният еретик и масон, който руши българската държава, както т.нар. "богомили" през 14 век, преди България да падне под османско иго!!!!

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(18 April 2017 - 10:04)

   Ортодоксалний ... Приличаш ми на аспирант в Библиотекарски УНИБИТ .... номерирал си ги, прошнуровал си ги мръсниците: богомили; масони; еретици; османлии ..... Ти си много навътре в материята за Чистото Православие и нейната прочистваща "неверните" функция ... ??!! (подигравателно)

  • Православен

   Православен(18 April 2017 - 14:04)

   Не знам да има призната религиозна деноминация "Вселенска съборна църква на Христос", това е поредната секта, създадена да руши единството и да подкопава устоите на Единната, Свята, Вселенска и Апостолска Православна Църква. Това са правели "богомилите" преди 7 века, това правят масоните и сега. И на всичкото отгоре този самозванец и еретик на снимката е тръгнал да призовава "България да се откаже от националната си идея"! Пробутвате на народа такива отпадъци и после се чудите защо гледаме на изток към Москва! Ами, ето защо, защото искам България да бъде горда и независима славянска и православна държава под купола на Третия Рим - Москва, вместо да се разлага в казана от мултикултурализъм и либерализъм, без спомен за род и Родина, накъдето ни тикат обладани от демони еретици като този на снимката. Вие обаче си знаете колко хора вярват в истинската Свята и Христова Българска Православна Църква и колко заблудени индивиди ходят при този жалък и презрян еретик - десет човека или цели петнайсет, напиши ми къде му е "църквата" на този самозванец и колко заблудени души я посещават, ако не те е срам :)))

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(18 April 2017 - 15:04)

   Ортодоксалний ... => СЕГА ВЕЧЕ ТЕ УВАЖАВАМ .... като си кажеш за Русия .... Уважавам желанието ти да си под Православния Купола на Братска Славянска Русия = Трети Рим. Разбирам желанието да гледаш бабички със забратки от 18 век, мужици с пищови от 21-век, императори на токчета и попове с партийки кни'шки.................... Затова ти купувам еднопосочен билет до Москва и/или Петербург. Ако искаш някъде по-надалеч из Необятната Евразийска страна - плащам и вътрешния полет + 1-2 нощувки където се наложи. Няма да се притесняваш !! Понеже не съм Православен и имам Малка Обятна Не-руска Душа плащам и 1 седмица престой в хотел докато дойдат да те приберат Братушките Славяни. Малко е но .... => от Сърце !!! Имената обаче трябва да ти ги изпиша на Латиница. Във билета и в хотела ще си вписан на Латиница. Дори и Авиокомпанията на Голямата Рус изписва на Латиница имената на пътниците - сори ! .... само потвърди транскрипцията на Латиница => MALOUMNIY RUSOFILISTICHNIY ANTIBULGARSKIY ORTODOKSALNIY POMIYARIN. E-maila го виждам => Православен.ru (спомошествователно)

 • КАЗАХ!

  КАЗАХ!(18 April 2017 - 07:04)

  Отговор

  barcelonski => FUCK-тор(16 April 2017 - 19:04) , приятелю, 100% съм съгласен с теб! Осмисли какво значи никакво двойно гражданство на българин по света и у нас. И ще се съгласиш и ти на 100% с мен. Мярка, която е само за самозащита, а същевременно, който е широко скроен българин, това по никакъв начин не му пречи да бъде и гражданин на света! КАЗАХ!

  • barcelonski

   barcelonski(18 April 2017 - 08:04)

   - Колега, Идеята прилича на някакво Универсално разрешаване на проблемите, но не съм сигурен дали е в Унисон с Конституцията. Затова предполагам, че би се получило някакво недоносче като "задължителното гласуване".

 • Защо? Защото си КГБ-бутонче!

  Защо? Защото си КГБ-бутонче!(18 April 2017 - 07:04)

  Отговор

  Всички комунисти изведнъж от атеисти, по команда станахте много религиозни. Но непременно Североизточно православни. И колкото и да се кръстите, и нахално да обяснявате на останалите що е то Бог-никой не ви вярва мекерета! ЗАЩО? Най-малкото ЗАЩОТО, ДС Синода е филиал на КГБ! Ето отговора на всичките ти ЗАЩО!!!

 • Защо?

  Защо? (17 April 2017 - 22:04)

  Отговор

  За какво да ми е мъчно? Да не би да си мислиш, че българите ще станат какви - атеисти, съботяни, католици, пак милиционери или като в клипа "Стената" на Пинк Флойд с чукове, вместо глави. ама под конец? А, или може би някакво празно множество от "Криптирани Метафонични Логоси на => FUCK-тор"? Да пази Господ, де, ама си в голяма грешка. Бъди си какъвто искаш, но не го разгласявай и най-вече вземи няколко урока по писане! Така лека-полека ще започнеш да изпипваш текстовете си, че си доста небрежен и на места мърляв. Освен това не може да не знаеш, че в Библията е написано "каквото говорите - да ви бъде", ако си християнин, разбира се!....................П.П. Надявам се не преди мен, а заедно с мен да умре и чувството ми за хумор, но да ми препоръчваш българин, "творил" в ГДР? А ЩАЗИ? Предлагам ти да не обсъждаме моята преклонна възраст, както и УНИБИТ. За твое добро е, повярвай ми! / сериозно, настоятелно/. И вместо тук да приключа, взех че попаднах на следното: "Основни обединяващи принципи на общество „От Извора“.....единствените духовни учения, които намираме за градивни и подходящи за сегашния етап на човешката духовна еволюция, са Антропософията, изложена в над 300 тома с лекции от д-р Рудолф Щайнер, и хилядите беседи и окултни лекции със Словото на Учителя Беинса Дуно, проявявал се чрез човека Петър Дънов след навършване на 33-тата му година"! Лекувай се упорито, колега, късай по една прочетена книга на година, за да прогледнеш на преклонна възраст! А някой път ще ти дам най-ужасяващите примери за имитация, подмяна и чудовищното плагиатство на комунистите от християнството, но няма да бъда "защо", а "защото"! Не знам, но докато пишех всичко това се чувствах като на свиждане в болница!

  • barcelonski

   barcelonski(18 April 2017 - 08:04)

   - Колега, преклонната Ви възраст и активността Ви в Интернет са достойни за уважение ! 1. Преди да зовете да се "късат книги" прочетете поне томовете на Чилингиров за История на Българската Църква. 2. Никой не Ви призовава за нищо, но критиката на Ортодоксалната руско - елладистанско - сърбистанска простотия налагана и в БПЦ е задължителна !!! Но когато в този процес са намесени КГБ - ДС - ГРУ => това е ВОЙНА. 3. Вашата Химер, че Путин си отива а Православието остава е повече от жалка. 4. Рудолф Щайнер се чете трудно заради глобалните познания за Цивилизациите с които борави, но Вас дори достъпния Дънов Ви затруднява и Ви дразни ...... 5. Нямам никакви претенции за добър правопис, но като за коментари във форум .... долу-горе съм приличен. 6. УНИБИТ и FUCT-тор са алегории и се извинявам, ако съм Ви засегнал. 7. Ще ми бъде приятно да продължим и в последващите теми за Православието.

 • кольо

  кольо(17 April 2017 - 21:04)

  Отговор

  До този дето се е изтипосва като българин, написано на латиница. Друже, радващо е, че търсиш тихо пристанище и прибежище от страса в Бога, но демонстрираш една обърканост в представите си, говореща за тотално неразбиране на Христоцентричността в историята и мястото на Църквата в нея. Ако ми разрешиш ще ти обърна внимание на няколко неща пък ти - както ум те води. Християнство и Православие е едно и също по много причини. След раждането на Църквата на Петдесетница започва не само разпространението на християнството но и борбата му за запазване на автентичният му вид като Богооткровение. Учението на Спасителя започва да се подменя и изопочава още в апостолските времена и от вън и от вътре в Църквата. Появява се понятието "ерес" и съответно еретици на онези които проповядват нещо близко но не същото на това което е учил Христос. Първите еретици са Николаитите, после гностиците и така и така до ден днешен. За това в един момент автентичното християнство започва да се нарича Ортодоксия, защото ревниво съхранява в пълнота Учението. Едни са проблемите на Църквата в нелегалност, други в периода на негонения и толерантост и съвсем различни като официална религия в Империята. Добре е, че четеш Библията но тя извадена от контекста на преданието не ти дава пълнота. Не всичко е казано в нея. Новозаветните писания се раждат в средата на Преданието и именно то довежда до Новия завет като текст. Не можеш просто да си четеш Библията и да си християнин защото уви няма просто "християни". Защото всички протестантски секти твърдят, че приемат "само Библията" ( понятието е Сола скриптура ) и считат себе си за прави но са над 2 000 деноминации. Делението на Православни и Католици не е на библейска основа а на политическа заради отделянето на Римският епископ от останалите катедри и въвеждането на редица догматически нововъведения противоречащи на Богооткровенното Христово учение. И аз дълги години (над 12), бях "просто християнин" в една "просто християнска "църква"" докато не осъзнах къде е съхранена Истината. Моля се щото Иисус Христос, нашият Боги Спасител, да ти отвори духовните очи и да те приведе в общение със Себе си, чрез Едната Света Съборна и Апостолска Църква и тайнствата съхранени в Нея, защото "ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. " Обичам те в Христа нашият Бог!

  • balgarin

   balgarin(18 April 2017 - 19:04)

   Кольо има само ЕДНА БИБЛИЯ ОСТАВЕНА ОТ БОГ ЗА НАС ХОРАТА ДА ЧЕТЕМЕ И ПРОСВЕЩАВАМЕ СТАРИЯТ И НОВИЯТ ЗАВЕТ НИЩО ПОВЕЧЕ , понеже пишеш ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ че библията е НЕПЪЛНА и НАПОЛОВИНА НАБЪРЗО НАПИСАНА много ми е интересно ОТКЪДЕ ВИЕ ПРАВОСЛАВНИТЕ СКОТОВЕ черпите знания за БОГ и неговият син ИСУС ХРИСТОС и въобще за СЪТВОРЯВАНЕТО НА НАШИЯТ СВЯТ И ЖИВОТ . явно вие православните скотове начело с КГБ патриарха кирил имате телефона на БОГ и му звъните и знаете ВЕЧЕ ВСИЧКО , Кольо ИМА САМО ЕДНА БИБЛИЯ ОТ БОГ ОСТАВЕНА ДА СЕ ОБРАЗОВАМЕ И ЗНАЕМЕ ВСИЧКО откъде ЧЕРПИТЕ ВИЕ ЗНАНИЕ ЗА БОГ и синаму ИСУС ХРИСТОС щом библията за тебе е НИЩО . от ИЗВОРА ЧЕРПИМЕ ЗНАНИЯ ЗА БОГ И ИСУС ХРИСТОС А ТОЗИ ИЗВОР Е САМО БИБЛИЯТА НИЩО ПОВЕЧЕ , виж вече православните скотове си звънините по телефона сигорно с ВСЕВИШНИЯТ така излиза щом библията за тебе е НИЩО И НАПОЛОВИНАТА НАБЪРЖЕ НАДРАСКАНА . то и затова православието е ПРЕПРАВИЛО И ДОПИСАЛО И ВКАРАЛО НЯКОЛКО ТЯХНИ КНИГИ ВЪВ НОВИЯТ ЗАВЕД , но пише накрая на евангилието който ОТНЕМЕ от таз книга или ПРИБАВИ в таз книга ще му се СЛУЧИ СЛУЧКА щом и библията тръгнахте да ПРИПРАВЯТЕ - новият завет това и католиците дори неса си го ПОЗВОЛИЛИ .

 • Защо?

  Защо? (17 April 2017 - 19:04)

  Отговор

  Ако има нещо истински драматично, което се е случило с нашия народ за последните 27 години, то е описано в текста на bulgarian и аз изпитвам съчувствие! Отдавна си мисля, че Фактор е сайт на дъновисти и поклоници на богомилите, но все едно. Мафията и най-големите наркокартели финансират църквата и особено наркокомуните. Милиарди от разпространение на дрога и милиони за да "лекуват" зависимите!!?? И не става дума само за лицемерие, а за контрол над страховете и заблудите на хората, налаган с насилие! Сигурно колкото по-малко знаеш, толкова по-добър католик си и обратното - колкото повече знаеш, ставаш православен християнин! Логично е да не сме мнозинство! bulgarian, ти в това грешиш най-много - да търсиш бастун, патерица, подпорка, обгалка, подходящи за 21 век. Не, не става така! Ти в сърцето и в ума си трябва да носиш Бога и с него да си дошъл до новия век. Не е като някакви облекчаващи спа процедури за объркан и стресиращ живот, а връщане към началото на всички начала! Не нагаждане към днешните желания на младите, а възпитание на младите в ценности, които да не позволяват желанията им да ги убиват! Свободията се лекува в семейството, защото навсякъде другаде бият!

  • barcelonski

   barcelonski(17 April 2017 - 20:04)

   Колега, от много Защо и Чуденки ? ... започваш да развиваш екстрасенски усещания и милиционерски нюх в разследванията. КАК се досети, че Фактор са Дъновисти и Сектанти ??!! .... Истината е, че => ФАКТОР е Криптиран Метафоничен Логос на => FUCK-тор ...... Разбирам, че ти е мъчно но след няколко години Ортодоксалните ще са малцинство в България. Пак ти повтарям: "Заклетите и признати Православни" вече са по ..... над 70 години и скоро НЯМА да пълнят Статистиката с "кръстчета" в графата => "Православен" .... както гласуваха и на "Шоу-Референдума" ..... за 20-25 години се "понаучиха" да палят свещи, да чупят яйца и да обикалят в кръг църковните площадни пространства ..... Достатъчно е ! (разконспириращо)

 • balgarin

  balgarin(17 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  НЯКОЙ тука във форума дори и не е РАЗБРАЛ че все пак живееме в 21 век а не там някаде в 19 останали както и същите ДОСТА ЗЛОБНО НАПАДАТ И КРИТИКУВАТ КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА , ФАКТ Е ЧЕ ЖИВЕЕМЕ В ДОСТА МОДЕРНИ ВРЕМЕНА ТЕХНИКАТА Е НАПРЕДНАЛА МНОГО НАПРЕД КАКТО И Е ФАКТ ЧЕ ЖИВЕЕМЕ ПОД ГОЛЯМ СТРЕС И НАПРЕЖЕНИЕ В 21 ВЕК . особедно за младите да ги СПАСИШ ОТ ЛОШОТО като дроги и други проблеми щото сега 21 век ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЛОШОТО Е УМИШЛЕНО ЗАМАЗАНА И ПРЕМАХНАТА НЯМА Е ВЕЧЕ , а младите са тотално объркани като им казват че педерасията или марихуаната не са СТРАШНИ ИЛИ НЕЩО ЛОШО . затова църквата трябва да е СЪВРЕМЕННА И ОТГОВАРЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ ЗА 21 ВЕК КАКТО И НА ХОРАТА . ако днеска ми е почивен-празничен ден то от утре пак по 13 часа натоварено работно време и СТРЕС ДО БЕЗКРАЙ ами деца жена и светките накрая на месеца като дойдат от желязо да си пак че ИЗПУШИШ , затова човек има нужда от вярата и духовното затова си чета библията в действително малкото свободно време нямам нужда от посредници за да общувам с Господ . или форумеца дето пише глупости че правосравието е най близко до ХРИСТИЯНСТВОТО глупости на търкалета православието е ИЗМИШЛЬОТИНА и цели са държи хората ДАЛЕКО ОТ ИСУС ХРИСТОС православието е секта , чети новият завет на библията и бъди само ХРИСТИЯНИН нищо повече .

 • Защо?

  Защо? (17 April 2017 - 11:04)

  Отговор

  Откриването на джамия в Москва какво означава? Ти имаш ли представа колко джамии има в България, Германия, Италия и в Лондон, конкретно! Не знам кой е Денев, вероятно имаш предвид Стоян Денчев, човекът на Мултигруп и Гестапото. Не мога да споря на религиозни теми, защото смятам религията за личен избор, но мога да ти кажа едно-друго за Ренета Инджова. Винаги, когато я видиш си повтаряй, че "морален стожер" при нея е напълно незаслужено! Инджова беше председател на Агенцията за приватизация, служебен премиер, кандидат за кмет на София и после изчезна в САЩ. Има достатъчно живи хора, които да разкажат какво е ставало в Агенцията за приватизацията по нейно време - сделки, комисионни, далавери! Човек, който излезе с името си говори за 400 000 долара само от една сделка! Така са се сгъстили нещата около нея, че се е наложило да изчезне и наистина я нямаше много години. Инджова и Дионисий /със златните ръкавели/ бяха гости на Бареков. След появата им там не мисля да ги коментирам. Битката на миряни у нас е със Светия синод, който е точно копие на Политбюро на ЦК. Целият ни висш клир е имитация на духовенство! На това се разчита - миряните да се отвратят и да се откажат, да избягат другаде. Семпъл сценарий и семпли резултати засега! В края на крайщата сме свободни да избираме в какво да вярваме и всеки може да стане кришнар, бахаец, евангелист или да си е атеист. Мога само да споделя, че имам достатъчно познания за католическа Италия /от Умберто Еко в частност/ и знам, че сред тези хора място нямам. Сигурно си чувал, че сме били навлезли в нова ера, в която ще има само една религия и човечеството ще премине на ново духовно ниво, нали си чувал? Според една уникална пророчица, не е Ванга, това ще бъде автентичното Христово учение. Ако знаеш, че един президент е сатрап и той си присвои т.е. обсеби твоята религия за политическите си цели, то трябва да си зададеш въпроса защото е избрал точно нея, а не друга! Отговорът за мен не е толкова труден - защото тя е най-сериозната заплаха за режима му. Ако безбожник избива вярващите, е едно, ако обаче се напише и той вяршащ, държи свещ с размерите на бухалка, е 1000 пъти по-страшно. След като през България няма да минат жизненоважните за Путин тръбопроводи, ще ни удари чрез вярата ни. КГБ винаги има поне два резервни варианта и единият задължително е по западен образец! Може и да ти се струва излишно дълго това, което четеш, но в кратце - Путин изчезва, православието остава. В САЩ никога досега не са се изграждали толкова православни храмове, колкото в момента! На Великден "празнуваме победата над смъртта, над това, което ни плаши. Да се радват крадци и убийци и гмеж от лоши хора, защото Господ изкупи греховете им”. Христос Воскресе!.............П.П. Не разбирам намесването на УНИБИТ.

  • barcelonski

   barcelonski(17 April 2017 - 15:04)

   - Колега, .... Това е достатъчно (цитирам те) => ... "в кратце - Путин изчезва, православието остава". .... Путин и "Съветското Православие" са едно и също явление с 2 Ипостази - Материално Руско Православно Оскотяване и Морално Руско Православно Оскотяване. Езотеричните нотки в последната ти реч => не те правят по-убедителен, а градежите на храмове в САЩ не са спирали и за статистиката => строят се в пъти повече не-православни храмове. Спри да ходиш по врачки и по ходжи !!!!! Просто се образовай в правилната посока. Тук изтегляш книгите на Асен Чилингиров http://www.otizvora.com/tschilingirov (безплатно) .... 41 книги, около 12 хиляди страници, по 1 книга на година са ти достатъчни за да прогледнеш на преклонна възраст. НО преди това прочети в оригинал: "РУСИЯ НА ИСТОКЪ" Г.С. Раковски има безплатно, оригинално фото-типно издание ..... https://www.scribd.com/document/58409299/Русия-на-Изток-историческо-изследване (добропожелателно)

  • pomne6t

   pomne6t(21 April 2017 - 09:04)

   "...затова човек има нужда от вярата и духовното затова си чета библията в действително малкото свободно време нямам нужда от посредници за да общувам с Господ . или форумеца дето пише глупости че правосравието е най близко до ХРИСТИЯНСТВОТО глупости на търкалета православието е ИЗМИШЛЬОТИНА и цели са държи хората ДАЛЕКО ОТ ИСУС ХРИСТОС православието е секта , чети новият завет на библията и бъди само ХРИСТИЯНИН нищо повече ." Поздравявам ви за горните думи. Не съм специалист нито особено правоверен християнин но съм такъв от 1948-а година. Отраснал съм в не комунистическо семейство в което се спазваха християнските традиции и през комунизма, но дали поради факта че тогава имаше много свещеници от преди 09.09.1944-а БПЦ не ми се струваше така фалшива като я възприемам сега. Но това между другото, истината е в това което сте написали: "... затова си чета библията в действително малкото свободно време нямам нужда от посредници за да общувам с Господ . Искам само да допълня нещо към писаното от вас а именно че православието е политическа измишльотина и политическа секта.

 • barcelonski => FUCK-тор

  barcelonski => FUCK-тор(17 April 2017 - 08:04)

  Отговор

  6. Скоро си се дипломирал в Библиотекарския защото не си "подготвен" за Опорната Точка "Гюлен-Католици" а е сигурно, че си изкарал 3-ка (по мислост) на предмета => "Юдо-Масони - Мюсюли-Масони - Християн-Масони". Поне си гледал по телевизора откриването на най-голямата Джамия в Москва и рязането на лентички от Путин и Ердоган - имаш някакъв спомен все пак ..... 7. Католицизма - не го мисли .... той загнива и става по-привлекателен. Ама и с Униатите и с Икуменистите и с Протестантите требе се борите .... Требе се увеличи приема в Библиотекарския и в православната о'Семинария => пропорционално на загниващите процеси в не'Православния Свят.

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(17 April 2017 - 08:04)

   8. до цитат от "Защо ?" .... - "Жалки сте, ако смятате, че в една и съща минута ще станем и католици, и западняци и край на руското влияние". Максимум за 20-30 години, колега - не повече. "Заклетите и признати Православни" вече са по ..... над 70 години и скоро НЯМА да пълнят Статистиката с "кръстчета" в графата => "Православен" .... както гласуваха и на "Шоу-Референдума". Тогава ще дойде Видов ден и пришествие на Масоните-соросоиди. Нали затова намразихте и си отмъстихте на Ренета Инджова .... ??! Всяко разбучкване на статистико-стъкмистиката е голям проблем на проф Денеff и проф SS-Иванов ... ??!

 • Защо?

  Защо? (16 April 2017 - 23:04)

  Отговор

  Днес папата не поздрави на всички езици, за да говори за бежанците. Ако католическата църква си беше на мястото, Европа щеше ли да прилича на битпазар в Танджер? Какви са тия глупости за православието, което било руско? Вие нормални ли сте? История чели ли сте? Дори този пастор в първото изречение казава: Комунизмът профанизира вярата, болшевишкият култ в много голяма степен имитираше Християнството! За 45 години комунизъм кой се застъпи за нас? Напротив, масово се мислеше, че си го заслужаваме, а свещениците ни бяха избити след 1944 и то сред първите! Не богохулствайте, не само защото е Великден, а защото бъркате религия с политика. Путин прави от православието отвратителна доктрина - точно това е ПОДЛАТА ИМИТАЦИЯ! И стига с тия католически свещеници-мисионери. Къде беше католическата църква, при небивалото нашествие в Европа или е минала на либерални /гъвкави/ позиции и какво означава, че "християните в Европа и у нас да бъдат малцинство"? Християдемокрацията умря през 20 век, за огромно съжаление, именно поради факта, че кардинали и епископи се бъркаха в политиката по абсолютно непозволен начин! Католиците смесват взривопасно религия и политика, Путин прави същото. Тая вяра ни е съхранила 500 години под турско робство и сега за кефа на един пигмей да се предадем ли?! Знаете ли кой е инициатор на "помирението" между християнството и исляма? Фетуллах Гюлен му е името! И как не ви минава през главата, че католиците, ако започнат да губят катастрофално влияние, ще отворят за ислямистите всички врати и прозорци на Европа, защото са от едно тесто - ислямът и католицизмът СА РЕЛИГИОЗНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕОЛОГИИ! Само човек, който не е живял нито ден по времето на комунизма, може да реди глупост след глупост срещу православието! Жалки сте, ако смятате, че в една и съща минута ще станем и католици, и западняци и край на руското влияние. Няма кой да ни свърши мръсната работа и ще има много да страдаме, но ние и заради това сме Богоизбрани!

  • barcelonski

   barcelonski(17 April 2017 - 08:04)

   (полу-добронамерено) .... - Ало, Чуденката ... тук си се захласнал в повече. Широкодушните ти познания от Бълблиотекарския УНИБИТ са се омургулявили в истински Хибриден Булама̀ч 1. Папата не е длъжен да си повтаря речите както това прави Руския Патриарх в София - Н.С. Неофит. 2. Ватикана не само говори за мигрантите, но има ясна общочовешка, християнска визия за тях. 3. "История чели ли сте" ? - не само "четене", чеде ..... разбиране трябва. Приповдигнатите познания от "Под Игото" и "Здраствуйте Братушки" => не са история ! Чети Раковски и Захари Стоянов. 4. Профанизацията на "Православието" в България протича чрез SS-Синода на БПЦ (Sветия Sинод) - поп Николай Пловдивски - поп Кирил Варненски - поп Галактион Старозагорски ..... Архонтите Русофилистици = Гърко-византомани и разбира се > Руския Патриарх в София => Неофит. Н.Св. привнася кухо съдържание със попски сладникави размишления и пасторални виртуални образи. 5. Полит'познанията за Хр'демократите и Масоните подсказват отличн успех в УНИБИТ - похвално !

 • Отново твърде много тролове

  Отново твърде много тролове(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  Отново са уплашени, че светата руска на кгб "църква" е отново на боклука. Ние може и да сме между езичници и варвари, а руските "светци" са си чисти варвари. Та вместо като олигофрени да плюете, кога някой по-умен и почтен от вас каже нещо вярно, смирете се и се скрийте в кьошетата, гдето е мястото на непотребните боклуци.

 • кольо

  кольо(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  Каква е тази "църква", какъв е този архиепископ? Кого представлява, кой го е ръкоположил?! До кога всеки дето се облече в богослужебни одежди и се самопровъзгласи за "нещо си" трябва да представлява критерии за нещата? По същия начин може да се провъзгласи и за Папа. В днешно време е трудно да си православен. От едната страна идеологизираното православие на Путин, от друга страна вътрешните атаки на ченгетата в БПЦ. Слава Богу, че Христос е обещал, че портите адови няма да надделеят на Църквата! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(16 April 2017 - 22:04)

   - Другар, .... в килийното школо не Ви ли учат да боравите с Интернет .. ??!! Ето ти линк към сайта на Икуменическата Църква на Архиепископа https://ceacbg.com/ ..... Образовай се малко, а вземи и прочето нещо от професор Пламен Цветков ... първи ред в дясно. ТОВА Е ЗАПОВЕД !!! (повелително)

 • !!!

  !!!(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  Такива са манипулаторите медии-повечето руска собственост… Фактор, случайно ли изтрихте всички стари коментари под статията-честитка на Цветанов към юристите и не разрешавате нови?

 • !!!

  !!!(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  А ДС Синода-филиал на КГБ изгориха на отец Кортези църквата- също християнска! А Путин построи и откриха заедно с Ердоган в Москва НАЙ-ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ В ЕВРОПА!!!/извън Истанбул/

 • ДО:религиозен екскурзиант(16 April 2017 - 19:04)

  ДО:религиозен екскурзиант(16 April 2017 - 19:04)(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  КГБ-бутонче! Ти ДС Синода ли, или КГБ броиш за православни? Инквизицията е била в Средновековието а комунягите довчера избиваха свещеници и взривяваха църкви!

 • Защо? отговаря

  Защо? отговаря(16 April 2017 - 20:04)

  Отговор

  barcelonski, защо слагаш знак за равенство между руснаците и православните? Ти си жертва на безмилостна пропаганда! Защо в Сирия първо избиха православните? Знаеш ли какви са коптите в Египет? Путьо има за задача да убие православието, защото точно то пречи да се спусне пълен духовен мрак, и се справя повече от успешно! Живеем в залеза на католицизма и това се признава вече на глас, особено след кончината на папа Войтила! Ние, православните българи, ще трябва най-накрая да вземем реванш от руснаците и да ги натикаме там, където им е мястото. И знаеш ли, това няма да стане като се прекръстим на католици, а като наритаме малкия Мук чак до Средна Азия! Повечето американски изследователи на християнската религия твърдят, че православието е най-близо до Христовото учение. Дори някои смятат, че Мел Гибсън съвсем съзнателно е търсил българи /намерил цели двама/ за филма "Страстите Христови"! Там руснаци няма! Православието в ръцете на чудовище прилича на ужасен атеизъм! Налага се да си го върнем в спешен порядък!

  • barcelonski

   barcelonski(17 April 2017 - 07:04)

   (добронамерено) - Ало, колега чуваме ли се .... знак за равенство Русия = Путин = Православие слагат Руските Широкодушни Мислители = Българска Библиотекарска Мисловна Школа. Преди това слагаха = Цар Освободител = Руски цар = Православие = Русия = Освободителка = Славяни = Братушки = Другари = Православен Свят ....... Твоите полу-хибридни призиви => да'бем ма'ата на Путин ама да си запазим Православието са повече от наивни и смешни. Ако си учил в "семинарията" или си се образовал по темата от "Жития на Светиите" (Ефория Зограф) които наводниха книжарниците по времето на Цар "АЕЦ-Белене" ... поне погледни вътрешната корица - цитирам: "Жития на Светиите" (Ефория Зограф) съставени от Св Димитрий митрополит Ростовский - превод от руски език на Изданието на Московската синодална типография. Московските попове да ме учат ..... - мерси ! Автентично Православие в Европа няма и не може да има. В Европа има национални Православия - изродени в Националистически Православни Доктрини прикриващи политически цели. В Сирия и Египет ИМА автентично Православие, което се унищожава в момента с любезното съдействие на Руската Мутра. Така ще остане "единствено автентичното" Московско "Православие". Допълването на твоите познания със Сказки от Холивуд и американски изследователи на християнската религия НЕ придават авторитет на твоите твърдения а издават, че се дообразоваш чрез Фейсбук и Модерно кино. ПРОЧЕТИ "РУСИЯ НА ИСТОК" - Г.С. РАКОВСКИ ... има безплатно, оригинално фото-типно издание ..... https://www.scribd.com/document/58409299/Русия-на-Изток-историческо-изследване

 • религиозен екскурзиант

  религиозен екскурзиант(16 April 2017 - 19:04)

  Отговор

  Католическата църква е съавтор на едни от най-чудовищните престъпления срещу човечеството, за разлика от православието, другарки и другари! И сигурно ще разочаровам един колега по-долу - църквата е една - и за младите, за старите, за бедните, за богатите, за ниските, за високите, за слабите, за дебелите. Няма такава на 21, 20 или 19 век. 20 века тя си е една, но изкушените от дявола си направиха секти, култове, разклонения, учения и какво ли не! Този, дето ходи по църквите като турист има нужда от гид, от гуру, от хюмън дизайнер, дето да му отваря главата като чайник и да налива в него каквото му хрумне, в зависимост от напушването и колко е вманиачен по "закона за привличането". При католиците папата се счита за наместник на Господ на земята, което изначално е в противоречие с Христовата вяра. Не мисля, че Господ има нужда от държавата Ватикана. Да спазваме Десетте Божи заповеди и да не сме подвластни на нито един от Седемте смъртни гряха стига! Може всичко да е възможно, но не всичко е позволено, защото от всепозволеното страда душата! Христос Воскресе!

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(16 April 2017 - 19:04)

   (контриращо)- Ало, Старшинка .... объркал си канала. Тук не е Алфа TV нито СКОТ TV. - Другарю Военен ..... във Военното училище не сте наблягали на Духовните науки ...... видно е ! А и СЪВСЕМ ДРУГО си е => Голямата Православна Държава Русия ..... а не малката мижава Ватикана. - Като е една църквата .... защо Православните Ортодоксали я разделиха на доксан-докуз "Национални църкви" .. ??!! .. жокери: ..1. за да има Национални Интереси .... 2. За да има Национализъм .... 3. За да има Вселенски Национален Покровител на Православните ..... 4. За да има Схизматични и Анатемосващи Национални интереси .... 5. За да има Православна Политика ........

 • КАЗАХ!

  КАЗАХ!(16 April 2017 - 19:04)

  Отговор

  Които има турско гражданство -да му се прекратява българското! Български гражданин в чужбина, който и да е, където и да, АКО е приел и ЧУЖДО гражданство, да му се ОТНЕМА българското! НИКОЙ в България ДА НЯМА двойно гражданство! / Също и 500 000 московски диверсанти -не само по българското Черноморие!/ Който му харесва -добре дошъл, но става ЛОЯЛЕН и САМО български гражданин! И тогава ще бъдем богати както в миниатюрен Люксембуг/ Към 1 януари 2017 г. МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА в България е 9 пъти по-ниска от тази в богатия Люксембург – тук 470лв. , там 3 998 лв месечно./ И тогава ще бъдем както Южна Корея-по малка по площ и по-бедна на природни ресурси от България ,но с по-голям БВП от Русия- най голямата по територия кочина на света! И понеже ще възразите с много повечето милиони жители на Корея, и понеже постоянно ни зомбиран с демографската криза и как българите щели да изчезнат- КОЛИЧЕСТВОТО няма нищо общо с КАЧЕСТВОТО! Само Бил Гейтс /с недовършено образование, тръгнал по дънки и без 2 долара в джоба/, сега има многократно по-голям Брутен продукт, от БВП на България, а „Епъл” на Стив Джобс /също без висше и по дънки/ струва на борсата 2,5 пъти повече от всичко на Русия-Газпром , Москвич , Аерофлот и т.н Никакво ДВОЙНО българско гражданство - и в страната ,и в чужбина на който и да е! Който и да е, АКО я обича България БЕЗКОРИСТНО, да я обича и без български паспорт! Иначе- вън от земята на Аспарух, Ботев, Левски и Стефан Стамболов!!!

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(16 April 2017 - 19:04)

   (контриращо) ..... - Спри се малко бе колега - това не ти е СКАТ TV ! - Защо биете бабичките на Капъ Куле а не направихте митинг във Свети Влас и Слънчев Бряг ?! Там са ортодоксалните нашественици, чакащи за българско гражданство, неподлежащи на интеграция - говорещи само на руски с ямболски мьйек акцент. И защо ваш'што Гуру Праси Каракачанов не поведе автобусите от Македония за да има още по-патриотичен Вот !!?? От македония бе .... да докара Православен Вот на макетата с български паспорти !!??

 • Лъже отци от бкп

  Лъже отци от бкп(16 April 2017 - 16:04)

  Отговор

  Въскресение с крадци и мошенници , никога !

 • Христос Воскресе!

  Христос Воскресе!(16 April 2017 - 16:04)

  Отговор

  Воистина Воскресе! Много хубаво интервю. Модерен и разбираем стил на съвременно християнство, за такива като мен, които влизат в църквата като туристи.

  • София

   София(16 April 2017 - 17:04)

   За жалост - поредния хибридчик.

 • София

  София(16 April 2017 - 14:04)

  Отговор

  И аз, като мнозина българи, имам близки корени (родители и прародители) в Северна Добруджа, Мизия и Вардарска Македония. Много мои съотечественици имат своите корени в Западните покрайнини, Бесарабия и Източна Тракия. Какво да кажем за други, с корени от Банат, Крим, Централния Балкан, Беломорска Тракия, Пиринска Македония, София, Драч и Кюстенджа... Да изброявам ли още? Все добри българи, християни, почтени хора. От какво иска да ни освобождава интервюираният? Какво предлага той да дадем на деца, внуци и правнуци? Очевидно - хибридчици, както интервюиращият, така и интервюирания!

 • Защо?

  Защо?(16 April 2017 - 14:04)

  Отговор

  Аз да попитам, ако може. Защо католиците имат Света инквизиция? Защо най-големият разцвет на католическата църква - влияние, имоти и банки в Италия е по времето на Мусолини? Защо, ако ние се червим заради попове доносници, всеки втори католически свещаник е педофил, а енориашите си траят като онемели? Това ли ни чака? Да сменим ченгета в расо с попове, които насилват бебета и малки деца? И защо да го правим?

  • barcelonski => FUCK-тор

   barcelonski => FUCK-тор(16 April 2017 - 18:04)

   (FUCK-тологически ) .... - Ало, Чуденката .... Нито си прочел цялостната концепция на Духовника, нито разбираш посланията - просто си се изцвъцкал ..... Никой НЕ ТЕ СПИРА да отидеш в Необятната Евразийска Територия - при народа с Широка, Необятна Мръсна в червата Душа ..... Там няма Евро'гейове, Католико'педифили, Юдео'соросоиди ..... В Русия те очакват съвсем друг => FUCK-тор .... => Очаквате те Некрофилска Душа на Гогол, Скотската Възвишеност на Достоевски и разбира се Магучий Сибирский Кенеф ......

 • barcelonski

  barcelonski(16 April 2017 - 13:04)

  Отговор

  ПРАВОСЛАВНИТЕ ще станат малцинство ...... много скоро и в България. Ватикана, Рим и източните Католически и Униатски общности имат много ясна социална ангажираност и печелят влияние навсякиде по Света. Какво правят "православните" военнизирани по съветски модел църкви ....... освен политика правят ли нещо друго ... ??! (риторично)

 • Боже, помилуй!

  Боже, помилуй!(16 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  Света не помни такова анти- християнско дело! На 16.04.1925г. в катедралата „Св.Неделя” в София, на опелото на генерал, убит за примамка от БКП, е извършен най-кървавият терористичен атентат В СВЕТА. Ранените са над 500,жертвите надхвърлят 200.Обикновени граждани , много НЕВИННИ ЖЕНИ И ДЕЦА! Сред убитите са 13 генерали-ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ВЪВ ВСИЧКИ ВОЙНИ,които България е водила! Историята не помни такова анти-християнско сатанинско дело! Мислите че този антибългарски рекорд не може да бъде надминат? За Сатаната БКП, филиал на КПСС тази българска кръв е недостатъчна! На 01.02.1945г. една шайка от комунистически главорези от БКП ,става автор на най-страховитото масово изтребление на държавници в цяла Европа – в тази вечер са разстреляни и хвърлени в общ гроб 3-ма регенти, 22-ма министри, 67 депутати, 47 генерали и висши офицери, 8 царски съветници и един княз. Т.н. „народен съд” с всичките си областни поделения директно избива 2730 държавници.Избитите без съд и присъда са десетки хиляди, между които и синовете на Райна Княгиня! Левите наследници на БКП, сложили си табела БСП, нескрито се гордеят със 100-годишната си история- на терор над българите! Десните наследници на БКП, сложили си табела ГЕРБ си траят, но продължават слугинажа си към Кремъл- ежегодно към Русия текат милиарди и обезкръвяват икономиката на България. Имаме си Президент-руски резидент, имаме си Ген.Сидеров, на чиито златен московски патриотичен пръст седеше Орешарски, а сега послушно кротува и Борисов и именува Христос -"Началникът"! А ДС синода е филиал на КГБ! Аман от такива християни и АНТИКОМУНИСТИ!

 • Цар Борис- Покръстител:Христос ВЪзкресе! НАистина вЪзкресе!

  Цар Борис- Покръстител:Христос ВЪзкресе! НАистина вЪзкресе! (16 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  Ако сте българи! Ако сте вярващи християни! Изгонете еретиците попПолковници от ДС Синода –филиал на КГБ!

 • Христос Воскресе

  Христос Воскресе(16 April 2017 - 12:04)

  Отговор

  Христос Воскресе, архиепископ Христо Писаров! По-комунистически текст не можех да си "пожелая" за Великден. Един, вярно не беше свещеник, вече извика "майната му на православието", та от дългото и протяжно и на места противоречащо си четиво, аз това разбрах. Бъдете жив и здрав и дано Бог се смили над Вашата и над душите на всички объркани хора, повечето от които сте християни на думи или да си го кажем на проповеди, които звучат като лекция на мотивационен коучър! Католиците сте големите длъжници на християнската вяра и не по друга причина, а понеже имате неизтребим търговски усет на посредници. И докато ние тук, в България, се гърчим между свещеници с досиета в ДС и Путин, уж "лицето" на православието в съветски ботуш, защо пък да не ни ударите в гръб, в стомаха и в сърцето с идеи, които дори не са утопия, а някаква религиозно-мултикултурна сбирщина? Е, и това ще простим, защото ние - християните прощаваме наистина! Не мисля, че ако има ново Българско Възраждане то ще бъде католическо! Търсете си другaде мющерии!

 • Идиот

  Идиот(16 April 2017 - 11:04)

  Отговор

  Абсолютно еретични мисли и коментари !

 • буден гражданин

  буден гражданин(16 April 2017 - 11:04)

  Отговор

  В този светъл ден архиепископ Писаров ни е посочил много истини и изпратил едно послание, което трябва да ни накара нас - човеците, да се замислим не само за нашата вяра, но и за света, в който живеем. Той иска да ни отвори към доброто, към градивното начало, за да можем не само с думи, но и с делата си да променим света, който сега вре и кипи...Но дали само ние българите сме толкова далече от вярата или това не е проблем на все повече хора по света?! Сега повече от всякога имаме нужда от мир, така както ни учи нашия Спасител - Иисус Христос!

 • balgarin

  balgarin(16 April 2017 - 11:04)

  Отговор

  БРАВО МНОГО ДОБРО ИНТЕРВЮ и прави ГОЛЯМА ЧЕСТ НА Отец Писаров че говори само за ХРИСТИЯНСТВО и неспоменава думите православие и славяни измишльотини който ЦЕЛЯТ ДА ПОДМЕНЯТ ХРИСТИЯНСТВОТО , колкото до СМЪРТА тя е само една и е ЕДНАКВА ЗА ВСИЧКИ БЕДНИ И БОГАТИ И ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД БОГ ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКО . след наща физическа смърт вече дявола неможе да има никакво влияние върхо никой , единствено ХРИСТИЯНСТВОТО ОБЕЩАВА ЖИВОТ СЛЕД НАЩА ФИЗИЧЕСКА СМЪРТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ХРИСТИЯНСТВОТО НИ ОБЕЩАВА ВЕЧЕН ЖИВОТ НО БЕЗ ПРОБЛЕМИ . но и човек трябва да живее тук на таз земя по ХРИСТИЯНСКИТЕ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА и спазва ХРИСТИЯНСКАТА ЦЕННОСНА СИСТЕМА , е и те ТОГАВА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВЕЧЕН ЖИВОТ това е НЕЩО ИНДУВИДУАЛНО ЗА ВСЕКИ ЖИВЯЛ НА ТАЗ ЗЕМЯ след като мене БОЖИЯТ СЪД . Българската църква е МНОГО СЛАБА ИНСТИТУЦИЯ щото точно тя трябва да търси и общува с миряните за да им ПОМОГНЕ да си СПАСЯТ ДУШИТЕ ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ , а не ОБРАТНОТО миряните да ходат само свещи да палат в таз ИЗОЛИРАЛА СЕ църка без дори и да РАЗБИРАТ СМИСАЛА И КАКВО Е ХРИСТИЯНСТВО наща църква не е църква на 21 век за младите а църква там някаде ОСТАНАЛА В 19 ВЕК НИКОМУ НЕНУЖНА .

Оставете коментарОбнови