„Зайченцето бяло“, а не „Дойчланд, дойчланд юбер алес!” и „Боят настана – тупат сърца ни!”

Социалистическият патриотизъм и интернационализъм останаха полусбъднати, несбъднати останаха, а ние оцеляхме от двубоя на титаните