Магистрати решиха: "Вечните началници" не са проблем за съдебната система

Проблемът с назначенията е на ВСС, той решава дали да остави или да отстрани един ръководител

Конституцията не ограничава магистратите до два началнически мандата в системата през цялата им кариера. Това реши днес Конституционният съд (КС), информира lex.bg. Решението е взето единодушно с 11 гласа, като от днешното заседание е отсъствала проф. Цанка Цанкова.

Конституционните съдии бяха сезирани от главния прокурор Сотир Цацаров по темата с вечните началници в съдебната власт, който се обяви "за" тях. Той поиска тълкуване на чл. 129 от основния закон.

Текстът от конституцията гласи: "Административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор – бел.ред.), се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване."

Главният прокурор поиска конституционният съд да сложи край на споровете дали изразът "с право на повторно назначаване" означава възможността за назначаване на ръководен пост на до два мандата за целия професионален стаж на магистрата - независимо дали в един и същ или в различни органи на съдебната власт, или трябва да бъде разбиран като забрана един магистрат да ръководи конкретен орган на системата за повече от 10 години.

КС е приел в решението си втората теза. Тоест някой съдия може да бъде председател два мандата на Районния съд в Благоевград например и след това да бъде избран за шеф на Окръжния съд в града, с което според противниците на идеята се подкрепя съдебната номенклатура, а според привържениците ѝ се ползва административният капацитет на магистрата.

Конституционните съдии са коментирали, че въпреки възможните възражения за създаване на съдебна номенклатура в крайна сметка отговорността е на Висшия съдебен съвет (ВСС), а не на конституционния законодател да решава този въпрос. Тоест, ВСС е този, който с произнасянето си по всяко решение за административен ръководител може да реши, че той твърде дълго заема началнически постове в системата, и да не го назначи.