Епископската базилика във Филипопол кандидатства за паметник на ЮНЕСКО

Усилията сега ще бъдат насочени към внасяне на документите за вписването на изключителния паметник в списъка на световното културно наследство