Слънчева енергия вместо въглища ще подгрява водата на русенци през лятото

Целта е да се намалят разходите за основното гориво на топлофикационното дружество

Топлофикация Русе ще използва слънчева енергия, за да доставя топла вода на абонатите си, които са над 17 хиляди. Целта е да се намалят разходите през лятото за основното гориво на топлофикационното дружество – въглищата.

Първоначално Топлофикация възнамерява да започне с малък брой соларни панели и ако експериментът е успешен, техният брой да се увеличи.Използването на слънчева енергия в централното отопление е нов проект за страната, но в други държави вече е приложена успешно. Първите полета със слънчеви колектори са инсталирани в Швеция още през 1982 година.