Прогнози на финансовото министерство - приходите да надхвърлят разходите в бюджета и през февруари

Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи