Томислав Дончев скастри държавните чиновници, че искат хартиено свидетелство за съдимост

Администрациите в страната продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартия срещу предоставяне на административна услуга.