Московски: Заставаме зад превозвачите в искането им за справедливо европейско законодателство

В Брюксел колегите от Постоянното представителство на България към ЕС в сектор „Транспорт" също защитават нашата позиция

Томислав Дончев скастри държавните чиновници, че искат хартиено свидетелство за съдимост

Администрациите в страната продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартия срещу предоставяне на административна услуга.