Теменужка Петкова: Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" е уникален заради участието на неправителствения сектор

Европейската комисия подкрепя усилията на България за изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави