Какви здравни права имаме, когато пребиваваме в ЕС и при завръщане в България

При спешна или при разрешена планова болнична помощ се покрива само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински (лечебни) грижи